2014-03-12 15:46:12

Kardinolas Reinhard Marx išrinktas naujuoju vokiečių episkopato pirmininku


Katalikiškosios Bavarijos sostinės Miuncheno ganytojas, Miuncheno ir Freisingo arkivyskupijos vadovas, kardinolas Reinhard Marx buvo išrinktas naujuoju Vokietijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininku, dar kart patvirtindamas savo, kaip vieno iš dinamiškiausio ir energingiausio Vokietijos ganytojo reputaciją.

1953 metais aktyvaus profsąjungų veikėjo šeimoje gimęs Marx kunigystės šventimus gavo 1979 metais, studijavo teologiją, filosofiją ir sociologiją, nuo 1996 metų dėstė Bažnyčios socialinę doktriną Paderborno teologijos fakultete. Tais pačiais metais Jonas Paulius II jį paskyrė Paderborno vyskupijos augziliaru. Jo arkivyskupas Degenhardt jį paskyrė vikaru visuomenės, mokslo ir kultūros reikalams.

Nuo 1999 metų Reinhard Marx vadovavo Vokietijos teisingumo ir taikos komisijai, kurios steigėjai yra tiek šalies vyskupų konferencija, tiek Vokiečių katalikų komitetas. 2002 metais palaimintasis Jonas Paulius II Reinhardą Marxą paskyrė Tryro, seniausios Vokietijos vyskupijos, įsteigtos trečiojo amžiaus viduryje, ganytoju. Vokietijos vyskupų konferencijoje jis toliau rūpinosi socialiniaisn klausimais. 2007 metais jau Benediktas XVI jį paskyrė Miuncheno ir Freisingo arkivyskupijos, vienos iš seniausių ir didžiausių Vokietijoje, arkivyskupu, o 2010 metais pakėlė kardinolu.

Kardinolas Reinhard Marx taip pat aktyviai dalyvauja visuotinės Bažnyčios gyvenime: jis yra Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) pirmininkas, aštuonių Kardinolų, popiežiaus patarėjų Bažnyčios valdymo ir Romos Kurijos reformos klausimais tarybos narys, Šventojo Sosto kardinolų tarybos ekonominiams klausimams narys.

Jis priklauso Katalikiško ugdymo ir Rytų Bažnyčių kongregacijų taryboms, yra Popiežiškųjų Pasauliečių bei Teisingumo ir taikos tarybų narys. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.