2014-03-11 19:44:46

Kniha kardinála Kaspera: Evanjelium rodiny


„Evanjelium rodiny“ je názov novej knihy kardinála Waltera Kaspera, ktorá vycháza vo vydavateľstve Queriniana. Publikácia obsahuje plné znenie úvodného príhovoru nemeckého kardinála Kaspera, ktorý z poverenia pápeža Františka predniesol na konzistóriu zameranom na tému rodiny, ktoré sa konalo vo Vatikáne 20. februára tohto roka. Text je teraz doplnený o prezentáciu a sprievodné doposiaľ nepublikované stránky, z pera toho istého autora, ktorý je emeritným predsedom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Kniha „Evanjelium rodiny“ obsahuje tiež záverečné návrhy kardinála Kaspera na konci rozpravy zhromaždenia kardinálov, finálnu syntézu, epilóg «Čo môžeme robiť». V ňom kardinál navrhuje štyri základné kroky, potrebné na dosiahnutie konkrétneho riešenia najpálčivejších problémov na tému rodiny v súčasnosti.

Nová 80-stranová publikácia, ktorá vychádza aj v nemeckej verzii vydavateľstva Herder, je určená snúbencom, manželom, rodinám, kňazom a pastoračným pracovníkom. Je vhodným prostriedkom na prípravu k nadchádzajúcej októbrovej Synode biskupov o rodine.

Kardinál Kasper (1933) v prvom bode spomínaného úvodného príhovoru z 20. februára vysvetľuje biblickú perspektívu základu rodiny (Rodina v poriadku stvorenia), v druhom bode hovorí o problémoch, napätiach a odcudzeniach postihujúcich rodiny (Štruktúry hriechu v živote rodiny), ďalej o rodine z pohľadu evanjelia a Nového zákona (Rodina v kresťanskom poriadku vykúpenia). Jednu časť prednášky venoval kardinál Kasper aj otázke rozvedených a znovu zosobášených veriacich. V závere prejavu hovorí: „Musíme si zvoliť pozitívny východiskový bod a nanovo objaviť a ohlasovať evanjelium rodiny v celej jeho kráse. Pravda presviedča svojou krásu. Musíme slovami i skutkami prispieť k tomu, aby ľudia nachádzali šťastie v rodine a tak mohli druhým rodinám vydávať svedectvo o tejto svojej radosti. Musíme nanovo poňať rodinu ako domácu cirkev, urobiť ju privilegovanou cestou novej evanjelizácie, obnovy Cirkvi, Cirkvi, ktorá je na ceste k ľuďom a spolu s ľuďmi. V rodine sú ľudia doma, alebo aspoň v rodine hľadajú domov. V rodinách sa Cirkev stretáva s realitou života. Preto sú rodiny indikátorom účinnosti pastorácie a naliehavosti novej evanjelizácie. Rodina je budúcnosť: aj pre Cirkev predstavuje cestu budúcnosti.“

Evanjelium rodiny znamená, že Boh miluje rodinu, a že rodina je založená Bohom od počiatku stvorenia. Je najstaršou inštitúciou ľudstva. Ježiš Kristus urobil svoj prvý zázrak na svadbe v Káne, vyzdvihol tak rodinu a povýšil ju na sviatosť, a to znamená, že láska medzi mužom a ženou je začlenená do Božej lásky. Preto je sviatosťou. Dnes musíme nanovo posilniť túto skutočnosť v čase, keď je kríza rodiny kvôli súčasným podmienkam ekonomickej krízy a pracovným podmienkam, a musíme jej poskytnúť našu pomoc, pretože drvivá väčšina mladých ľudí chce rodinu, chce vzťah stabilný a trvalý na celý život. Šťastie ľudí závisí aj od rodinného života – uviedol pre Vatikánsky rozhlas autor novej publikácie kardinál Walter Kasper. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.