2014-03-10 13:04:28

Popiežius lankysis Korėjoje


Popiežius Pranciškus lankysis Korėjoje rugpjūčio 14-18 dienomis. Priėmęs Respublikos prezidento ir Korėjos vyskupų kvietimą, Šventasis Tėvas surengs kelionę į Korėjos Respubliką, paskelbė komunikate Šventojo Sosto Spaudos salė. Salės direktorius t. F. Lombardi žurnalistams pasakė, kad Šventasis Tėvas Korėjoje ne tik dalyvaus šeštojoje Azijos Jaunimo Dienoje, kuri įvyks Daejono vyskupijoje. Popiežius taip pat vadovaus korėjiečių kankinių beatifikacijos apeigoms.

Romoje paskelbus apie Šventojo Tėvo kelionės planus jais pasidžiaugė Seulo arkivyskupas kardinolas Yeom Soo-jung, kuris laišku padėkojo Popiežiui už tai, kad priėmė kvietimą apsilankyti Korėjos pusiasalyje.

Kardinolas reiškė gilią padėką Šventajam Tėvui, kad jo mintys nukreiptos į Azijos jaunimą ir visus Korėjos tikinčiuosius. Jis drauge reiškė viltį, kad Pranciškaus vizitas atneš susitaikymą ir taiką į Korėjos pusiasalį ir suteiks galimybę visiems Azijos žemyno gyventojams pajusti Viešpaties taiką. Kardinolas be to išsakė viltį, jog popiežiaus vizitas taip pat sugražins viltį vargšams ir marginalizuotiems žmonėms.

Kardinolas Yeom Soo-jung laiške prisiminė, kad popiežius Pranciškus per padėkos Mišias už naujų kardinolų paskyrimą pasakė jam, Korėjos sostinės Seulo ganytojui, jog labai nuoširdžiai myli jo Tėvynę. „Dabar, kai sužinojom, jog popiežius tikrai atvyksta, pajautom Dievo malonių gausybę. Šventojo Tėvo vizitas į Korėją tesuteikia daug džiaugsmo visiems ir tebūna palaimą visam kraštui“, pažymėjo Seulo arkivyskupas. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.