2014-03-10 17:02:44

Popiežius emeritas pasveikino Tanzanijoje vykstančio seminaro „Iš kur tu?“ dalyvius


Kovo 10-12 dienomis Morogore, Tanzanijoje, Jordano universiteto koledže, vyksta studijų dienos „Iš kur tu?“ (Jn 19, 9). Diskusijų centre – Jėzus ir jo žinia popiežiaus Benedikto XVI trilogijoje „Jėzus iš Nazareto“. Tai antrasis susitikimas Afrikoje – pirmasis simpoziumas, skirtas trilogijai, buvo surengtas Benine praėjusių metų rugsėjį.

Popiežius emeritas pasiuntė simpoziumo dalyviams žinią, kurioje rašo: „Jėzus Kristus – mūsų tikėjimo centras, tikėjimo, kuris yra susitikimas su Juo, gyvuoju Dievu. Tai, kad mūsų laikais Jis vis labiau atmetamas ir tampa neprieinamas dėl daugialypių diskusijų ir nuomonių, Bažnyčiai kelia didelį susirūpinimą, su kuriuo nereikia taikstytis. Paskatintas šio rūpesčio, parašiau savo knygas, kad Kristus taptų vėl matomas. Siekiau surinkti visas didesnio artumo Jėzui galimybes, kurias siūlo šiuolaikinė teologija, stengdamasis įveikti priežastis, kurios mėgina sukliudyti mums priartėti prie Jo“. Benediktas XVI tikisi, kad studijų dienos padės naujai sutikti Viešpatį, su nauja jėga skelbti Evangeliją ir vesti žmones prie gyvenimo šaltinių, kuriuos jis mums atveria.

Šių studijų dienų tikslas – geriau supažindinti su Jozefo Ratzingerio filosofija, kad ji neštų vaisių Afrikos Bažnyčiai. Būtent todėl seminaras skirtas Rytų Afrikos teologams, vyskupams, kunigams, vienuoliams, seminaristams, katechetams, teologijos studentams. Seminare kviečiama įveikti kliūtis, kurios gali iškilti besigilinant į mintis, gimusias kitokios – Vakarų – kultūros ir istorijos kontekste, ar peržengti ekonominius sunkumus finansuojant studijas. „Norime pašalinti šiuos barjerus ir padėti prisiartinti prie teologo Jozefo Ratzingerio, Benedikto XVI, lobyno“- sakė seminaro organizatorius profesorius Achim Buckenmaier. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.