2014-03-10 17:34:16

Didysis ortodoksų Bažnyčios Sinodas bus sušauktas 2016 metais


Konstantinopolio patriarchatas paskelbė komunikatą, kuriame pranešė, jog 2016 metais bus surengtas visų didžiųjų ortodoksų Bažnyčių susirinkimas. Pasiruošimas jam buvo pradėtas dar 1976 metais. Tai iš tiesų labai svarbus įvykis ortodoksų pasaulyje.

Šis sprendimas priimtas kovo 9 dieną pasibaigusiame ortodoksų Bažnyčių vadovų suvažiavime Konstantinopolio patriarchato būstinėje Stambule. Būtent Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, būdamas „pirmas tarp pirmųjų“, turi teisę sušaukti visų ortodoksų susirinkimą. Be jo, susitikime dalyvavo dar vienuolika ortodoksų primų.

Patriarchato komunikate rašoma, jog ortodoksų Bažnyčia dialoguoja su kiekvienu laiku ir patiria kiekvieno laiko iššūkius. Ji kenčia kartu su žmonėmis ir dalijasi jų nerimu. Ji negali atsisakyti dalyvauti išbandymuose ar išlikti jiems abejinga. Visų ortodoksų susirinkimas būtinas tam, kad būtų apsvarstytos šiandieninės žmonijos problemos ir pagundos. Atsitraukimas ar izoliavimasis nėra išeitys.

Ortodoksų Bažnyčių vadovų dėmesį atkreipė krikščionių Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir kitose pasaulio dalyse kankinystė, kuri yra dviguba: ir dėl tikėjimo, ir dėl sugyvenimo su kitų religijų ir įsitikinimų asmenimis; taikos ir stabilumo trūkumas tose žemėse, kuriose gimė Viešpats Jėzus Kristus ir iš kur Geroji Naujiena paplito visame pasaulyje.

Komunikate minima Sirijos tragedija. Ortodoksų vadovai pasmerkė terorizmą ir religijos juodinimo formas, primindami ortodoksų vyskupus ir kitus krikščionis, kurie buvo pagrobti ir laikomi nelaisvėje. Šalys turi pradėti dialoguoti.

Ortodoksų vadovai meldžiasi už taikias derybas ir susitaikymą Ukrainos krizėje, smerkia grasinimus užgrobti vienuolynus ir bažnyčias.

Didžiulė grėsmė teisingumai ir taikai yra globalinė ekonominė krizė, kuri paliečia asmenų integralumą, brolišką solidarumą, teisingumą: jų dažnai pritrūksta. Tačiau krizės šaknys nėra vien finansinės, jos taip pat moralinės ir dvasinės.

Dėl savanaudiškumo, piktnaudžiaudami galia daug žmonių pamina asmens orumo šventumą, ignoruodami Dievo atvaizdą mūsų broliuose ir seseryse. Daug yra abejingų skurdui, prievartai ir kančiai, kurie paliečia kitus žmones. Šiame kontekste Bažnyčia turi kalbėti pranašiškai. Ortodoksų ganytojai pabrėžė žmogaus gyvenimo šventumą nuo prasidėjimo iki natūralios mirties, santuoką kaip vyro ir moters sąjungą, pagarbą aplinkai, linkėdami, kad Gavėnios metu jų tikintieji ištyrintų širdį.

Rašant apie visų ortodoksų susirinkimą 2016 metais, ortodoksų Bažnyčių vadovai susitarė intensyvinti pasiruošimo darbus. Nuo 2014 metų rudens darbus pradės specialus tarpbažnytinis komitetas, o 2015 metų pirmoje pusėje bus surengta paruošiamoji visų ortodoksų konferencija. Jei niekas nesukliudys, 2016 metais Konstantinopolio patriarchas sušauks Didįjį ortodoksų Bažnyčios Sinodą ir jam pirmininkaus. Sprendimai turės būti priimti sutartinai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.