2014-03-09 14:24:58

Sa Sotonom ne treba raspravljati nego se uteći snazi Božje riječi


Sveti je Otac prije današnje molitve Angelusa podsjetio okupljene vjernike kako Evanđelje Prve korizmene nedjelje donosi svake godine događaj Isusove kušnje, kada ga je Duh Sveti, sišavši na Njega na Jordanu, potaknuo na otvoreno sučeljavanje sa Sotonom u pustinji kroz četrdeset dana, a prije početka njegova javnoga djelovanja.
Napasnik Isusa nastoji odvratiti od Očeva plana, odnosno, od puta križa, ljubavi koja se podlaže ispaštanju, kako bi ga zaveo na laki put uspjeha i moći – kazao je Sveti Otac, usporedivši susret Isusa i Sotone s dvobojem u kojemu se odapinju svetopisamski citati. Đavao, zapravo, kako bi Isusa odvratio od križa, nastoji u Njemu pobuditi lažne mesijanske nade: materijalno blagostanje po petvaranju kamenja u kruh; spektakularni i čudesni stil preko ideje da se baci dolje s najvišeg vrha Jeruzalemskoga hrama, kako bi tako bio spašen od anđela; i na koncu, prečac moći i vlasti, u zamjenu za poklonstvo Sotoni. Tri su skupine napasti: čak ih i mi dobro poznajemo! – dodao je Papa.
Isus odlučno odbija sve ove kušnje i pokazuje čvrstu volju da slijedi put koji je odredio Otac, bez ikakva kompromisa s grijehom i logikom svijeta. Papa je pozvao vjernike da dobro promotre kako Isus odgovara. On ne raspravlja sa Sotonom, kao što je to u zemaljskom raju učinila Eva. On dobro zna da se sa Sotonom ne može dijalogizirati jer je veoma lukav. Stoga se Isus umjesto dijalogiziranja utječe Božjoj riječi i odgovara Njezinom snagom. Sjetimo se ovoga: u trenutku naših napasti ne raspravljati sa Sotonom, nego se uvijek uteći Božjoj riječi i to će nas spasiti – upozorio je Sveti Otac.
U svojim odgovorima Sotoni, Gospodin nas, koristeći Božju riječ, podsjeća prije svega da „ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta“ (Mt 4,4; cf. Pnz 8,3); ovo nam daje snagu, podupire nas u borbi protiv mentaliteta svijeta koji snizuje čovjeka na razinu primarnih potreba, kako bi izgubio glad za onim što je istinito, dobro i lijepo, glad za Bogom i njegovom ljubavlju – primjetio je papa Franjo.
Gospodin nas podsjeća da je „također pisano: 'Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega'“ (r. 7), jer put vjere prolazi i kroz tamu, sumnju, a hrani se strpljivošću i ustrajnim iščekivanjem. Podsjeća nas, na koncu, da je „pisano: „Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i Njemu jedino služi“ (r. 10); drugim riječima, moramo se osloboditi idola, ispraznih stvari, te izgraditi svoj život na onome bitnome. Ove će Isusove riječi pronaći konkretnu potvrdu u njegovim činima. Njegova potpuna vjernost Očevu planu ljubavi, odvest će ga tri godine poslije do konačnog razračunavanja s „Knezom ovoga svijeta“ (Iv 16,11), u čas muke i križa, i tamo će Isus ostvariti svoju konačnu pobjedu, pobjedu ljubavi! – ustvrdio je Papa.
Sveti je Otac na koncu dozvao vjernicima u pamet da je vrijeme Korizme milosna prilika za sve – kako je rekao – da se uputimo na put obraćenja, u iskrenom suočavanju s ovom stranicom Evanđelja. Obnovimo naše Krsno obećanje: odrecimo se Sotone i svih njegovih djela i zavodljivosti – jer On je Zavodnik – kako bismo hodili prema Božjim osjećajima i „prispijemo Uskrsu u radosti Duha“ (Molitva vjernika Prve korizmene nedjelje, Godina A) – zaključio je Sveti Otac.Poslije molitve Angelusa, Sveti je Otac pozdravio sve nazočne vjernike i hodočasnike; različite skupine iz Italije i inozemstva, koji su se okupili na Trgu, te pozvao vjernike da tijekom ove Korizme imaju na umu poziv Međunarodnoga karitasa u njegovoj kampanji protiv gladi u svijetu. Na koncu je papa Franjo poželio da ovaj korizmeni hod svima bude bogat plodovima te je zamolio vjernike da se u molitvi sjete njega i njegovih suradnika iz Rimske kurije, jer večeras započinju tjedan duhovnih vježbi.

Kao što smo vas već obavijestili, danas u 18h započinju duhovne vježbe za Rimsku Kuriju, na kojima sudjeluje i Papa Franjo. Meditacije će ponuditi mons. Angelo de Donatis, župnik Sv. Marka Evanđeliste na Campidogli-u u Rimu, a uhovne vježbe će trajati do petka ujutro, 14. ožujka. U tjednu Duhovnih vježbi neće biti audijencija, niti Opće audijencije u srijedu 12.ožujka.
All the contents on this site are copyrighted ©.