2014-03-08 17:44:16

Treba pomno bdjeti da se dobrima redovničkih ustanova „pozorno i transparentno upravlja“


Treba pomno bdjeti da se dobrima redovničkih ustanova „pozorno i transparentno upravlja“ te da i danas redovničke ustanove, za Crkvu i svijet, budu predvodnice pozornosti prema svim siromašnima i svakovrsnoj bijedi – istaknuo je papa Franjo u poruci sudionicima Međunarodnoga simpozija, koji je Zbor za ustanove posvećenoga i društva apostolskog života u Rimu organizirao na temu: „Upravljanje crkvenim dobrima ustanova posvećenoga i društava apostolskog života u službi čovjeka i poslanja u Crkvi“
Naše je vrijeme obilježeno znatnim promjenama i napredcima u brojnim područjima, s važnim posljedicama za život ljudi. Ipak, premda je siromaštvo umanjeno, postignuti ciljevi često su pridonijeli izgradnji gospodarstva isključivanja i nejednakosti: „Danas je sve obuhvaćeno natjecateljskim nastojanjima i zakonom jačega, gdje moćnik izjeda onoga slabijeg“. Pred neizvjesnošću, u kojoj živi najveći broj osoba našeg vremena, kao i pred duhovnom i moralnom slabošću mnogih – napose mladih – i mi se, kao kršćanska zajednica, osjećamo prozvanima – piše Sveti Otac.
Ustanove posvećenog i društva apostolskog života mogu i trebaju prednjačiti i biti aktivni u življenju i svjedočenju za načelo besplatnosti i logiku dara koji imaju svoje mjesto u gospodarstvu. Utemeljiteljska karizma ustanove s punim je pravom upisana u tu „logiku“: u 'biti dar'; kao redovnici dajte svoj istinski prinos gospodarskom, društvenom i političkom razvitku. Vjernost vlastitoj karizmi i posljedičnoj duhovnoj baštini, zajedno s ciljevima vlastitim svakoj ustanovi, glavno su mjerilo vrjednovanja uprave, vođenja i svih učinjenih zahvata u Ustanovama, na bilo kojoj razini: Narav karizme upravlja snage, podupire vjernost i usmjeruje apostolski rad sviju prema jedinstvenom poslanju (usp. Posvećeni život, 45) – podsjetio je Papa.
Valja pozorno bdjeti – istaknuo je Papa – da se dobrima ustanova upravlja pozorno i transparentno; da ih se čuva spajajući prvenstvenu, karizmatsko-duhovnu dimenziju, s onom gospodarskom i s učinkovitošću, koja ima svoj 'humus' u upravnoj tradiciji Ustanovâ, i koja ne podnosi rasipanja, nego je pozorna na dobru uporabu izvora – kazao je Sveti Otac te podsjetio na promišljanje pape Pavla VI.
Nakon zatvaranja II. vatikanskog sabora, sluga je Božji papa Pavao VI. pozivao na novi i istinski kršćanski mentalitet i novi stil kršćanskoga života: „S budnom pozornošću primjećujemo kako je u razdoblju poput našega, sve uključeno u postignuće, u posjedovanje, u uživanje ekonomskih dobara; u javnom mnijenju, unutar i izvan Crkve, osjeća se želja – gotovo potreba – vidjeti evanđeosko siromaštvo, a želi ga se naročito osjetiti tamo gdje se naviješta i predstavlja Evanđelje“ (Opća audijencija 24. lipnja 1970. god.).
U Poruci za ovogodišnju korizmu želio sam na tu potrebu podsjetiti. Ustanove posvećenog i društva apostolskog života, uvijek su bili proročki glas i živo svjedočanstvo novìne koja je Krist, suobličavanja s Njim koji je postao siromašan da nas svojim siromaštvom obogati. Evanđeosko siromaštvo jest solidarnost, dijeljenje i milosrđe, a očituje se u umjerenosti; u traženju radosti u bitnom, kako bi se očuvali od materijalnih idola koji zamračuju istinski smisao života – veli Sveti Otac.
U zaključku poruke Sveti Otac piše: „Teoretsko siromaštvo nije potrebno, nego siromaštvo koje se uči dotičući tijelo siromašnoga Krista: u poniznima, u siromašnima; u bolesnima i u djeci. Budite i danas za Crkvu i za svijet, predvodnici pozornosti prema siromašnima i svakovrsnoj bijedi: materijalnoj, moralnoj i duhovnoj, kao nadmašivanje svakog egoizma u logici Evanđelja koje naučava pouzdanje u Božju providnost – zaključio je papa Franjo.
All the contents on this site are copyrighted ©.