2014-03-08 15:08:15

Popiežius: „Tikintieji pasauliečiai yra evangelizacijos šaukliai ir žmogaus raidos puoselėtojai“


„Tikintieji pasauliečiai krikšto dėka yra evangelizacijos šaukliai ir žmogaus raidos puoselėtojai“.
Taip savo žinioje popiežius Pranciškus kreipėsi į Romoje vykstančio suvažiavimo „Krikščionių pasauliečių misija mieste“ dalyvius savo žinioje. Renginys, skirtas bažnytinių ir krikščioniškų pasaulietinių asociacijų atsakingiesiems, vyksta kovo 7-8 dienomis.

Pasauliečių veikimas yra vienas esminių Vatikano II Susirinkimo mokymo punktų, - tęsia popiežius Pranciškus. Kiekvienas Dievo Tautos narys, būdamas Bažnyčios dalimi, neatsiejamai yra apaštalas ir misionierius. Turime visuomet remtis šiomis šaknimis, kurios sieja mus visus, Motinos Bažnyčios vaikus (plg Evangelii gaudium, 120). Kadangi bendrai priklausome Bažnyčiai ir dalyvaujame jos misijoje, svarbu parapijų nepriešpastatyti bažnytinėms pasaulietinėms asociacijoms. Pastarosios savo įvairove, dinamiškumu ir savo veikimu skirtinguose socialinio gyvenimo sektoriuose yra Bažnyčios ištekliai. Tačiau gerai, kad jos išlaiko esminį ryšį su vyskupijos ganytoju ir parapijomis, nepasitraukdamos iš motinos Bažnyčios.

Popiežius, galvodamas apie krikščionių pasauliečių misiją mieste, kur iškyla sudėtingos socialinės ir politinės problemos, kviečia juos pasitelkti Bažnyčios socialinės doktrinos Kompendiumą, išsamų ir vertingą įrankį. „Su šio kompaso pagalba jus drąsinu darbuotis mažinant vargingųjų socialinę atskirtį, visuomet jiems skiriant prioritetinį dvasinį dėmesį“, - sakė popiežius.

Pristatydamas suvažiavimo darbus, kardinolas Agostino Vallini, popiežiaus vikaras Romos miestui, sakė, jog „atrodo, kad moralinės, ekonominės ir socialinės krizės akivaizdoje, kurios pasekmės palietė daugybę žmonių, trūksta stipraus ir svaraus pasauliečių katalikų balso, kuris institucijoms ir politikos pasauliui būtų kritiška sąžinė, įgalinanti veikti tikrą teisingumą”.

Suvažiavime dalyvavo ir kardinolas Francis Arinze, Kulto ir sakramento kongregacijos prefektas emeritas. Penktadienį buvo pristatyta jo knyga „Išskirtinis pasauliečio vaidmuo“, kurioje apžvelgiamas pasauliečių apaštalavimas, paminima, kuo jų veikla skiriasi nuo dvasininkų bei vienuolių indėlio. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.