2014-03-08 15:41:32

Popiežiaus žinia konferencijai apie vienuolijų ir bendruomenių turtą


Popiežiškasis „Antonianum“ universitetas surengė konferenciją, kurios tema yra Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo bendruomenių bažnytinio turto administravimas tarnaujant žmogui ir Bažnyčios misijai“.

Konferencijos dalyviams žinią pasiuntė popiežius Pranciškus, kuris akcentuoja keletą dalykų. Pirmiausia popiežius pakvietė vienuolines ir apaštalines bendruomenes liudyti veltumo ir dovanos logiką mūsų laikais, kai ekonominė sistema daugybę žmonių išstumia į pakraščius. Tai būtų tikras ir realus indėlis į visuomenės socialinį vystimąsi.

Šventasis Tėvas taip pat pabrėžė, kad vienuolijų turtas turi būti administruojamas skaidriai ir apdairiai, jis turi būti saugojamas. Dvasinė dimensija turi būti derinama su ekonomine, netoleruojant švaistymų ir gerai naudojant turimus resursus.

Pranciškus rašo apie krikščionišką neturtą, kurio apraiškos yra solidarumas, pasidalijimas, meilė, blaivumas, teisingumo paieškos, džiaugimasis esmingais dalykais, atsispyrimas materialiems stabams, kurie aptemdo autentišką gyvenimo prasmę. Nereikia teorinio neturto, bet tokio, kuris yra išmokstamas liečiant neturtingo Kristaus kūną ligoniuose, vargšuose, vaikuose, nuolankiuosiuose.

*

Vienas iš pranešėjų konferencijoje buvo kardinolas João Braz De Aviz, Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos prefektas.

Jis taip pat pabrėžė, kad bažnytinių gėrių tvarkymas turi būti suvokiamas vienuolinių bendruomenių ir Bažnyčios misijos „viduje“. Ši misija pateisina bažnytinio turto egzistavimą. Tarp Bažnyčios tikslų yra dieviško kulto organizavimas, tad ir kulto pastatų statyba bei išlaikymas; taip pat išlaikymas kunigų ir kitų asmenų, kurie tarnauja Bažnyčiai; apaštalavimo ir gailestingumo darbai, ypač vargingųjų naudai.

Pasak kardinolo, gerai žinome, kad ekonominė sistema taip pat įtakoja socialinę struktūrą ir supratimą apie žmogų. Vienuolijos turi būti budrios ir nepamesti iš akių Evangelijos ir jos supratimo. Vienuoliai turi saugotis pavojaus pamiršti savo tapatybę ir tapti tik vidutiniškais administratoriais be atramos į Evangelijos ir teisingumo nurodymus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.