2014-03-08 15:41:44

Kovo 8 Vatikane: vienuolikos moterų balsai


Tarptautinė moters diena, Kovo 8-oji, buvo paminėta ir Vatikane, surengiant konferenciją, kurioje liudijo vienuolika išskirtinių moterų. Tarp jų yra Jocelyne Khoueiry, iš Libano, jaunystėje vadovavusi ginkluotiems moterų būriams Libano pilietiniame kare. Šie būriai, kurių narių skaičius siekė apie tūkstantį, buvo sudaryti iš krikščioniškos populiacijos dalies. Tačiau, kaip daug kartų liudijo pati Khoueiry, metams bėgant ji ieškojo Dievo ir tuo pat metu atsakymo į klausimą – koks gyvenimas yra iš tiesų krikščioniškas? Šios paieškos ir nueitas tikėjimo kelias atvedė iki visiško ginklų atsisakymo, įsipareigojimo taikai, iki taikaus krikščionių merginų ir moterų judėjimo Libane įsteigimo, kuris veikia ir šiandien.

Kitas balsas buvo italės vienuolės Enza Guccione, kuri su saujele bendradarbių Nigerijoje rūpinasi aštuonių tūkstančių žmonių švietimu ir daugeliu kitų jų gyvenimo klausimų. Dar kita liudytoja, taip pat italė, Chiara Amirante, nuo 1991 metų pasirūpino daugybe žmonių, pirmiausia iš Romos, vėliau ir kitų miestų gatvių, stočių, be namų, priklausomų nuo alkoholio ar narkotikų. Jaunystėje ji sunkiai sirgo, beveik apako, tačiau tuo pat metu jautė labai stiprų troškimą apleistiesiems liudyti ir perteikti Dievo meilę. Tad vieną vakarą meldėsi: „Dieve, jei į mano širdį įdėjai tokį troškimą, tai padaryk taip, kad galėčiau jį įgyvendinti“. Kai kitą dieną ji nuėjo į ligoninę, gydytojai konstatavo, kad jos akys išgijo. Tai jai buvo ženklas, po kurio ji pradėjo daryti tai, ko norėjo: eiti pas įpykusių, nusivylusių, kūne ir dvasioje sužalotų žmonių, gyvenančių didelio miesto tamsoje.

Kalbėjo taip pat Šventosios Širdies kongregacijos vienuolė iš Indijos Daphne Sequeira, jau daug metų dirbanti vargingiausiuose šalies regionuose, siekdama suteikti moterims didesnius gyvenimo šansus per išsilavinimą ir mikrokreditus.

Liudijo sesuo Azezet Kidane iš Eritrėjos, šiuo metu Izraelyje dirbanti su pabėgėliais iš Afrikos, kurie veržiasi į laisvę, į geresnį gyvenimą. Tačiau dažnai jų laukia išnaudojimas, kankinimai, visiškas pažeminimas ir mirtis. Neretai tie, kurie pagaliau įveikia visas kelio kliūtis, nebeturi jėgų gyventi. Jiems tada padeda sesuo Azezet. Ji surinko 1300 afrikiečių pasakojimus, atskleisdama visam pasauliui tai, kas vyksta Sinajaus dykumose įrengtuose lageriuose. Už tai ji buvo apdovanota JAV kovos prieš prekybą žmonėmis herojės apdovanojimu.

*

Toje pat konferencijoje Caritas Internationalis pristatė premiją moterims, kurios nusipelno darbuose ir iniciatyvose, skirtose išsivystymui, ypač kovai prieš badą. Premija yra dviguba, po 10 000 eurų. Viena dalis bus skiriama moteriai, kuri susijusi su pasaulinio Caritas tinklo vykdomais projektais. Antra dalis bus skiriama moteriai, kuri dirba su Caritas nesusijusiuose projektuose. Pirmosios premijos laimėtojos bus paskelbtos ateinančio spalio 16 dieną, minint Tarptautinę maisto dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.