2014-03-08 12:02:35

Popiežius priėmė Pasaulinės Bažnyčių tarybos delegaciją (+video)


Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su Pasaulinės Bažnyčių tarybos delegacija, vadovaujama jos Generalinio sekretoriaus, norvego liuteronų pastoriaus Olavo Fykse Tveito. Prieš šešis dešimtmečius įkurta Pasaulinė (arba Ekumeninė) Bažnyčių taryba vienija daugumą viso pasaulio Bažnyčių ir krikščioniškų konfesijų. Katalikų Bažnyčia jai nepriklauso kai tikra narė, tačiau palaiko su ja glaudžius ryšius, dalyvauja jos veikloje.

Brangus broli, - kreipėsi į pastorių Tveitą popiežius Pranciškus ir pabrėžė, kad šis susitikimas liudija apie gerus Katalikų Bažnyčios ir Pasaulinės Bažnyčių tarybos santykius. Romos vyskupas dėkingas jums už svarbų indėlį į visų Kristaus mokinių vienybės kūrimo darbą.

Popiežius priminė, kad Katalikų Bažnyčios ir Pasaulinės Bažnyčių tarybos santykiai, užsimezgę tuoj pat po Vatikano II Susirinkimo, padėjo įveikti nemažai ankstesnių abipusių nesusipratimų, sukūrė sąlygas ekumeniniam bendradarbiavimui ir „dalijimuisi dovanomis“. Kelias į regimą visų Kristus mokinių vienybę vis dar yra gana status. Tačiau Šventoji Dvasia mus kviečia eiti juo be baimės ir kupiniems pasitikėjimo, nesitenkint tik tuo, kas iki šiol pasiekta.

Svarbiausia šiame kelyje malda. Tik karštos ir nuolankios maldos dėka būsime toliaregiai, sugebėsime blaiviai vertint šiame kelyje mūsų laukiančia kliūtis, iš jos semsimės įkvėpimo tarnauti žmonių šeimai, atsiliepti į jos sunkumus, dvasinius ir materialinius poreikius.

Viešpaties Dvasia testiprina kiekvieną iš jūsų, jų šeimas, jūsų kolegas ir visus žmones, kuriems rūpi krikščionių vienybė. Taip pat ir jūs melskitės už mane, kad būčiau klusnus Viešpaties tarnas, jo valios ir vienybės įrankis, - sakė popiežius Pranciškus Pasaulinės Bažnyčių tarybos delegacijai. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.