2014-03-06 13:30:30

Pápež vo štvrtkovej homílii: Životný štýl bez kríža nie je kresťanský


Vatikán 6. marca 2014 - Pokora, miernosť a veľkodušnosť. To je štýl kresťana, cesta, ktorá vedie cez kríž, ako tá Ježišova. Avšak je to cesta, ktorá vedie k radosti. Táto myšlienka je syntézou homílie pápeža Františka z dnešnej rannej svätej omše v Dome sv. Marty. Vyšiel v nej z úryvku Lukášovho evanjelia (9,22-25), kde Ježiš povedal svojim učeníkom: «Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.» Toto je kresťanský štýl, touto cestou kráčal Ježiš ako prvý, poznamenal Svätý Otec:

„Nie je mysliteľný kresťanský život mimo tejto cesty. Vždy je to cesta, ktorou on prešiel ako prvý: Cesta pokory, poníženia, sebazaprenia a zmŕtvychvstania. Toto je cesta kresťana. Kresťanský štýl bez kríža nie je kresťanský, ako ani taký kríž, ktorý by bol bez Ježiša, nie je kresťanský. Kresťanský štýl prijíma kríž spolu s Ježišom a takto kráča. Nie bez kríža, nie bez Ježiša.”

Ježiš nám dal príklad, pokračoval Svätý Otec. Hoci bol rovný s Bohom, zaprel sám seba a stal sa služobníkom nás všetkých.

„A tento štýl nás zachráni, prinesie nám radosť a urobí nás plodnými, pretože táto cesta sebazaprenia dáva život, je proti ceste sebectva, privlastňovania si všetkého len pre seba... Táto cesta je otvorená voči ostatným, pretože touto cestou išiel Ježiš, cestou sebazaprenia, darovania života. Kresťanský štýl je presne týmto štýlom poníženosti, miernosti, pokory.“

„Kto by si chcel zachrániť svoj život, stratí ho“ – opakuje Ježiš – pretože „ak zrno neodumrie, nemôže priniesť úrodu“. A to s radosťou – pripomenul pápež –, pretože radosť nám dá sám Ježiš. Nasledovať Ježiša je radosť, ale nasledovať ho jeho štýlom, nie štýlom sveta. Postupovať podľa kresťanského štýlu znamená kráčať Pánovou cestou, každý ako môže, aby sme dávali život druhým, nie sebe samým. To je duch veľkodušnosti. Naše sebectvo nás privádza k tomu, že chceme pred ostatnými vyzerať dôležito. Naproti tomu, ako poznamenal pápež, kniha Nasledovanie Krista nám dáva prekrásnu radu: ‚Zamiluj si byť nepoznaný a byť považovaný za nič.‘ Toto je kresťanská pokora, ktorú Ježiš zakúsil ako prvý:

„A toto je naša radosť, naša plodnosť: ísť s Ježišom. Ostatné radosti nie sú plodné. Sledujú len to – ako hovorí Pán –, aby získali celý svet, ale nakoniec stratia všetko a zničia si život. Na začiatku Pôstneho obdobia prosme Pána, aby nás trochu vyučil v tomto kresťanskom štýle služby, radosti, sebazaprenia a plodnosti v spojení s ním, tak ako chce on.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.