2014-03-05 18:13:27

Gavėnios stotis Romos Aventino bazilikose (+video)


Pelenų trečiadienio pavakare popiežius Pranciškus vadovavo tradicinei pirmajai Gavėnios stočiai Romos Aventino kalvos bazilikose. Pamaldos prasidėjo tėvų benediktinų šv. Anzelmo bazilikoje. Iš jos pajudėjo Šventojo Tėvo vadovaujama procesija į netoliese esančią tėvų dominikonų šv. Sabinos baziliką. Joje popiežius Pranciškus aukojo Pelenų trečiadienio Mišias.

Persiplėškite širdis, o ne drabužius (Jl 2,13) – šiuo pranašo Joelio raginimu liturgija mus įveda į Gavėnios metą, primindama, kad svarbiausia šiuo metu yra širdies atsivertimas, - sakė Popiežius Mišių homilijoje. Pranašo raginimas – tai iššūkis mums visiems. Esame kviečiami įveikti rutiną, atverti akis ir ausis, bet visų pirma atverti širdis Dievui ir broliams, išeiti iš savo „darželio“.

Gyvename pasaulyje, kuriame vis daugiau dirbtinumo, kuriame vyrauja naudos kultūra. Vis dažniau atsitinka, kad nė nepastebime kai Dievas išstumiamas iš mūsų akiračio. Tad Gavėnia, sakė Popiežius, tai kvietimas „supurtyti“ save pačius, atsipeikėti ir suprasti, kad esame kūriniai, kad nesame Dievas. Dabartiniame pasaulyje mums nuolatos gresia pagunda užsidaryti savyje, nekreipti dėmesio į kitus žmones. Gavėnia mums primena, kad tik atsiliepiant į mūsų brolių sunkumus įmanoma nuoširdžiai eiti į Velykas vedančiu atsivertimo keliu. Tai kelias, kuriame mūsų laukia kryžius ir išsižadėjimai. Šios dienos Evangelija, sakė Popiežius, mums primena ir neatskiriamus šios dvasinės kelionės elementus: maldą, pasninką ir išmaldą.

Malda, pasak Pranciškaus, tai kiekvieno krikščionio ir kiekvieno tikinčio žmogaus jėga. Esame silpni ir pažeidžiami, tačiau galime pasitikėdami kaip vaikai kreiptis į Dievą ir gyventi bendrystėje su juo. Antrasis Gavėnios elementas – pasninkas. Tai visų pirma reiškia, kad gyvenime turime blaiviai rinktis materialines gėrybes, nereikalingai jų neeikvoti. Pasninkauti reiškia lavinti širdį tenkintis tuo kas reikalinga. Galiausiai išmalda – tai neatlyginamumas, tai šiandien taip labai reikalingas sugebėjimas dalintis su kitais žmonėmis, duoti neatlyginamai, nesitikint ką nors gauti mainais.

Gavėnia mus kviečia atsiversti, pabusti iš snaudulio, išsivaduoti iš inercijos. Viešpats šiandien į mus kreipiasi pranašo Joelio žodžiais: „Iš visos širdies atsiverskite į mane“ (Jl 2,12). Kodėl turime atsiversti? Todėl, kad ne viskas tvarkoj mūsų visuomenėje ir Bažnyčioje. Kai ką reikia pakeisti, reikia keisti kryptį. Dar kartą girdime pranašo raginimą atsiminti, kad įmanomas atsinaujinimas mūsų viduje ir aplink mus, nes Dievas yra ištikimas, apstus gerumo ir gailestingumo. Jis visada mums atleidžia ir padeda mums pradėti iš naujo. Su tokiu pasitikėjimu ženkime Gavėnios keliu. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.