2014-03-04 13:59:25

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Pasaulis persekioja krikščionis, nes nepakenčia Kristaus dieviškumo (+video)


Antradienio rytą šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus ragino atsiminti šiandien pasaulyje persekiojamus krikščionis. Tačiau, pasak Popiežiaus, tai nėra kokia nors ypatinga naujiena, nes jau pats Kristus yra pasakęs, kad dėl jo vardo žmonės bus persekiojami, kad Kristaus sekimas, reiškia ėjimą jam iš paskos taip pat ir Kryžiaus keliu.

Pasaulis nepakenčia Kristaus dieviškumo, - kalbėjo popiežius Pranciškus. Pasaulis nepakenčia Evangelijos skelbimo. Pasaulis nepakenčia Palaiminimų. Krikščionys persekiojimai žodžiais, šmeižtu. Ir šiandien dedasi tas pats kas vyko pirmaisiais amžiais: krikščionys šmeižiami, uždaromi į kalėjimus. Tačiau mes, - sakė Pranciškus, - lengvai neužmirštame. Mes atsimename tą daugybę krikščionių, kurie prieš šešis dešimtmečius buvo uždaryti į nacistinius lagerius, kurie buvo įkalinti komunistų lageriuose vien dėl to, kad buvo krikščionys. Tai dedasi ir šiandien.

Galbūt kas nors nesutiks: „Juk šiandien gyvename kitokiais laikais, mūsų kultūroje to nėra“. Yra! – sakė Pranciškus, - aš jums sakau, kad šiandien turime daugiau kankinių negu pirmaisiais Bažnyčios laikais! Daug mūsų brolių ir seserų liudija Jėzų ir dėl Jėzaus liudijimo jie persekiojami. „Argi tikrai jie negali turėti Biblijos?“ Jie nuteisiami dėl to, kad turi Bibliją! Jiems draudžiama viešai rodyti kryžiaus ženklą. Jie eina Jėzaus keliu. Tačiau šis kelias jiems teikia džiaugsmą, nes Viešpats niekada neuždeda žmogui tokios naštos, kokios jis nesugebėtų pakelti.

Krikščioniškas gyvenimas – tai ne materialiniai laimėjimai ir ne karjera, o paprasčiausiai – Jėzaus sekimas! Tačiau kai sekame Jėzų, susiduriame ir su sunkumais. Pagalvokime ar turime savyje pakankamai noro ir drąsos būti Jėzaus liudytojais. Taip pat atsiminkime tą daugybę mūsų seserų ir brolių, kurie šiandien – šiandien! – negali kartu susirinkę melstis, nes yra persekiojami, negali skaityti Evangelijos, negali turėti Biblijos, nes yra persekiojami! (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.