2014-03-04 15:51:52

Pelenų trečiadieniu prasideda Gavėnia


Trečiadienį prasideda 40 dienų trunkantis Gavėnios liturginis laikotarpis, kuriuo Bažnyčia rūsčiu pelenų simboliu visus savo narius kviečia atgaila, atsivertimu ir artimo meilės darbais pasiruošti Viešpaties Prisikėlimo iškilmei – Velykoms. Šiemetinė Gavėnia, prasidedanti trečiadienį, kovo 5 d., baigsis Didįjį Ketvirtadienį, balandžio 17-ąją, prasidedančiu Velykų Tridieniu bei jo kulminacija – Velykų iškilme, balandžio 20 d.

Pelenų trečiadienį popiežius Pranciškus priešpiet bendrojoje audiencijoje susitiks su maldininkais, o po pietų vadovaus tradicinei pirmajai Gavėnios stočiai Romos Aventino kalvos bazilikose. Pamaldos prasidės 16.30 val. Romos laiku šv. Anzelmo bazilikoje. Iš jos pajudės Šventojo Tėvo vadovaujama procesija į netoliese esančią šv. Sabinos baziliką. Joje popiežius Pranciškus aukos Pelenų trečiadienio Mišias.

Sekmadienį prasidės tradicinės Popiežiaus ir Romos Kurijos vadovų Gavėnios rekolekcijos, tačiau jos vyks ne Vatikane, kaip būdavę iki šiol, bet Dieviškojo Mokytojo rekolekcijų namuose, Ariccia miestely, netoli Romos. Rekolekcijos truks iki penktadienio, kovo 14 d. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.