2014-03-03 11:02:22

Sekmadienio vidudienio malda. Popiežiaus kreipimasis dėl Ukrainos ir kvietimas krikščioniškai brolybei (+video)


Sekmadienį popiežius pakvietė melstis už Ukrainą, kuri „išgyvena sudėtingą laikotarpį“. Po sekmadienio vidudienio maldos popiežius išreiškė viltį, kad visos šalies dalys „stengsis įveikti nesusipratimus ir kartu kurs tautos ateitį”. Dvasinį popiežiaus apmąstymą įkvėpė sekmadienio liturgija, kuri pabrėžė būtinybę dalintis turtais su vargšais, vengti egoistiškai kaupti turtus.

Komentuodamas sekmadienio Evangelijos skaitinius, popiežius kalbėjo, kad čia randame vieną labiausiai paguodžiančių tiesų: Dieviškąją Apvaizdą. Pasak popiežiaus, pranašas Izaijas ją apibūdina pasitelkdamas motiniškos meilės įvaizdį: „Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo įsčių sūnui? Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu. (Ps 49,15). „Kaip tai gražu! Dievas mūsų nepamiršta, nei vieno. Mus myli ir nepamiršta. Kokia graži mintis“, - kalbėjo popiežius., paminėdamas, kad šis kvietimas pasitikėti Dievu Mato Evangelijoje nusakomas palyginimu apie padangių sparnuočius ir lauko lelijas (Mt 6,26.28-29).

Tačiau galvojant apie daugybę žmonių, kurie išgyvena sudėtingas situacijas ar kenčia nuo skurdo, žeidžiančio jų orumą, šie Jėzaus žodžiai gali pasirodyti abstraktūs ar net iliuziniai. „Nors iš tiesų yra aktualesni labiau nei bet kada!, - tęsė popiežius. „Jie primena, kad negalime tarnauti dviem šeimininkams: Dievui ir turtui. Kol kiekvienas bandys kaupti turtus sau, nebus teisingumo“. Pasak Šventojo Tėvo, širdyje, apimtoje troškimo turėti, nėra Dievo, nelieka vietos tikėjimui. O jei išsaugome Dievui skirtą pirmąją vietą, jo meilė skatina dalintis turtais, naudoti juos solidarumo ir plėtros tikslais, kaip rodo daugybė pavyzdžių Bažnyčios istorijoje. „Taigi Dievo Apvaizda veikia per mūsų tarnystę kitiems, mūsų dalijimąsi su kitais. Jei kiekvienas iš mūsų nekaupia turtų sau, o paskiria juos tarnystei kitų labui, per šį solidarumo gestą tampa matoma Dievo Apvaizda. O jei kažkas kaupia tik sau, kas bus, kai jis bus pašauktas Dievo? Žinote, kad jis negalės pasiimti turtų su savimi, įkapės neturi kišenių! Geriau dalintis, nes į Dangų nusinešime tik tai, kuo pasidalijome su kitais“, - kalbėjo popiežius.

Kelias, kurį nurodo Jėzus, gali pasirodyti ne itin tikroviškas, jei vertinsime jį pagal vyraujančią nuomonę, atsižvelgdami į ekonominės krizės problemas. Tačiau gerai pagalvojus, jis mums parodo teisingą vertybių skalę. „Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį?“ (Mt 6,25). Kad niekam netrūktų duonos, vandens, drabužių, namų, darbo, reikia, kad visi pripažintume esantys dangiškojo Tėvo vaikai, taigi broliai tarpusavyje, ir atitinkamai elgtumėmės. Tą priminiau ir Pasaulinei taikos dienai rašytoje žinioje: kelias į taiką yra brolybė: ėjimas kartu, dalijimasis kartu, sakė popiežius.

Kreipkimės į Mergelę Mariją, patikėkime jai savo gyvenimus, Bažnyčios ir žmonijos kelionę. Prašykime jos užtarimo, kad visi stengtumėmės gyventi paprastai ir santūriai, būtume atidūs stokojančių brolių poreikiams, - ragino popiežius Pranciškus.

Po Viešpaties Angelo maldos, jis dar kartą pakvietė melstis už Ukrainą, kuri išgyvena sudėtingą situaciją: „tikėdamasis, kad visos šalies dalys stengsis įveikti nesusipratimus ir imsis kartu kurti šalies ateitį, nuoširdžiai kreipiuosi į tarptautinę bendruomenę, kad palaikytų visas iniciatyvas, kurios vestų į dialogą ir santarvę“.

Galiausiai popiežius pasveikino šeimas, parapijų bendruomenes, jaunimą, atvykusį iš įvairių Italijos vyskupijų, palinkėdamas, kad jų ryšys su Jėzumi tvirtėtų ir gilėtų, kad atneštų gausių vaisių.

Popiežius priminė, kad šią savaitę prasidės Gavėnia, Dievo tautos kelionė Velykų link, atsivertimo kelionė, kova prieš blogį pasitelkus maldos, pasninko, gailestingumo ginklus. Žmonijai reikia teisingumo, susitaikymo, taikos, ir tai įmanoma grįžtant prie Dievo širdies, jų šaltinio. Ir mums reikia Dievo atleidimo, pabrėžė Šventasis Tėvas, pakvietęs įžengti į Gavėnią su Dievo garbinimo ir broliško solidarumo dvasia. „Visiems jums linkiu gero sekmadienio ir gerų pietų, iki pasimatymo!“ baigė popiežius sekmadienio susitikimą su tikinčiaisiais Šv. Petro aikštėje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.