2014-03-03 16:17:57

Popiežius Ispanijos vyskupams: vadovaukite bendruomenėms pavyzdžiu, artumu ir mokymu (+video)


Įpusėjo Ispanijos vyskupų vizitas Ad limina apostolorum. Pirmoji vyskupų grupė, atvykusį į Romą prieš savaitę, jau baigia savo susitikimus su Popiežiumi ir Romos Kurijos vadovais; antroji vyskupų grupė vizitą pradėjo šį pirmadienį. Šį pirmadienį abi Ispanijos vyskupų grupes – iš viso 85 ganytojus – popiežius Pranciškus priėmė bendroje audiencijoje. Kaip įprasta tokiomis progomis, vizitą apibendrinanti Popiežiaus kalba nebuvo skaitoma, o kiekvienam vyskupui buvo įteiktas jos tekstas.

Ispanijos Bažnyčia, - sakoma vyskupams skirtoje Šventojo Tėvo kalboje, - davusi pasauliui tiek daug šventųjų, šiandien kenčia dėl daugelio pakrikštytųjų abejingumo, o supasaulėjusi kultūra stengiasi Dievą išstumti iš viešumos ir uždaryti žmonių privačiame gyvenime. Tačiau, pasak Popiežiaus, Šventoji Dvasia ir toliau veikia, nepaliaudama dalijus savąsias malones. Vyskupams skirta pareiga ir atsakomybė, kad malonės sėklos sudygtų ir duotų drąsaus Evangelijos skelbimo vaisius. Vyskupai savo pavyzdžiu, artumu ir mokymu turi taip tvarkyti tikinčiųjų bendruomenių gyvenimą, kad nieks jose nesijaustų atstumas, bet visi darniai tarnautų bendram tikslui. Bažnytinės bendruomenės turi būti nuolatinėje misijos būsenoje, - sakoma Popiežius kalboje.

Ispanijos vyskupams įteiktame Šventojo Tėvo kalbos tekste ypatingas dėmesys skiriamas pašaukimų sielovadai ir jos sąsajoms su šeimų gyvenimu. Popiežius ragina vyskupus būti dėmesingais savo kunigams ir būsimiems kunigams. Reikia rūpintis, kad seminarijose dirbtų geri ugdytojai ir dėstytojai. Tačiau kandidatų į kunigas skaičius ir jų pasirengimo kokybė labai priklauso ir nuo šeimų, nuo jose vyraujančios dvasios. Evangelizuota šeima, - rašo Popiežius, - yra ypatinga evangelizuotoja, nes iš jos spinduliuoja tie nuostabūs darbai, kuriuos Dievas joje nuveikė. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.