2014-03-03 17:54:05

Papa potiče na molitvu za duhovna zvanja


Za zvanja se treba Bogu moliti: da pošalje svećenike i časne sestre čije je srce samo za Njega, slobodno od idolopoklonstva taštine, vlasti i novca – potaknuo je papa Franjo tijekom jutarnje Svete Mise u kapeli Doma Sveta Marta.
Osvrćući se na ulomak iz Evanđelja, koji govorio o bogataševu zanimanju za vječni život, Papa je rekao da je bogataš žarko želio čuti Isusove riječi: bio je dobar, od mladosti je poštivao zapovijedi. Dobar čovjek, dakle, ali je želio nešto više. Duh ga je Sveti na to poticao. Isus ga blagonaklono gleda i predlaže mu: „Prodaj sve i dođi za mnom, naviještati Evanđelje. A on se, čuvši te riječi, namrštio i otišao jer je posjedovao mnoga dobra – komentirao je Papa.
Srce je njegovo bilo nemirno, jer ga je Duh Sveti nukao da se približi Isusu i da ga slijedi; i bilo je ispunjeno, a on nije bio dovoljno hrabar da ga isprazni. Odabrao je novac. Srce puno novca… Nije bio ni lopov ni zao. Bio je dobar čovjek i nikada ništa nije ukrao. Nikad nije varao i pošteno je zarađivao novac, ali srce mu je bilo okovano novcem; bilo je privrženo novcu te nije mogao slobodno birati: umjesto Isusa odabrao je novac – istaknuo je Sveti Otac.
Koliko mladih – nastavio je Papa – u svom srcu osjeća poziv da se približe Isusu i oduševljeni su; ne stide se ničice pasti pred Njim i javno očitovati svoju vjeru u Isusa Krista; žele ga slijediti,.. ali, ako im je srce ispunjeno drugim stvarima i ne odvaže se isprazniti ga, onda uzmiču. Tada se njihova radost preobražava u žalost.. I danas su mnogi mladi pozvani, ali kao da im nešto priječi da odgovore – primijetio je papa Franjo.
Trebamo moliti da se srce tih mladih može isprazniti, da se oslobodi od drugih interesa i drugih ljubavi; da postane slobodno:.. Gospodine, pošalji nam časne sestre, svećenike i brani ih od idolopoklonstva taštine, oholosti, moći, novca. Molimo se da Bog pripremi ta srca da ga izbliza mogu slijediti – rekao je Papa.
Čovjek iz Evanđelja – ustvrdio je Papa – bio je vrlo dobar i sretan. Danas ima puno takvih mladih, stoga valja usrdno za njih moliti Boga. Moliti ovako: Pomogni, Gospodine, ove mlade, da budu slobodni i da ne budu robovi; da im srce bude samo za Tebe… Jer tako može doći Gospodinov poziv i može donijeti plod. A to je molitva za zvanja. Trebamo mnogo moliti, ali i biti pozorni jer zvanja ima. Trebamo pomoći da ona rastu i da Gospodin može u ta srca ući i dati im neopisivu i slavnu radost osobâ koje Isusa slijede izbliza – zaključio je papa Franjo.
All the contents on this site are copyrighted ©.