2014-03-03 17:24:04

A pápa kinevezte Alfred Xuereb prelátust a Gazdasági Titkárság prelátus főtitkárává


Ferenc pápa kinevezte Alfred Xuereb prelátust, személyi titkárát, az Államtitkárság hivatalnokát a Gazdasági Titkárság prelátus főtitkárává. Ez egy új struktúra, amely koordinálja a Szentszék és a Vatikán gazdasági ügyeit. Ferenc pápa február 24-én hozta létre „Fidelis dispensator et prudens” k. Motu proprio-jával. A szerv vezetője prefektusi címmel George Pell bíboros.

Március 3-án közzé tették Pell bíboros és Xuereb prelátus kinevezésének határozatait. A pápa a bíboroshoz fordulva a következőt írta: Alaposan figyelembe véve azokat a sajátos képességeket, amelyekre szükség van a bíboros prefektus esetében, aki a Római Kúria e dikasztériumának elnöke, és különösen az a tény, hogy közvetlenül a pápának tesz jelentést, továbbá, arra az elhatározásra jutva, hogy benned kedves testvérem ezek a tulajdonságok felismerhetők, ezzel a határozattal kinevezlek öt évre a Gazdasági Titkárság prefektusává. Prefektusként a bíboros rendelkezik a „Fidelis dispensator et prudens” k. apostoli levél illetve a Pastor Bonus k. apostoli konstitúció, valamint az új dikasztérium jóváhagyott statútumai által biztosított jogokkal és kötelességekkel. Ezzel a dekrétummal a pápa hatályon kívül helyezett és semmissé nyilvánított minden más kinevezést, amely összeegyeztethetetlen a bíboros prefektus megbízatással.

A Gazdasági Titkárság prelátus főtitkárának feladata, hogy segítse a bíboros prefektus munkáját. Alfred Xuereb prelátus kinevezési határozatában a pápa hangsúlyozza: figyelembe véve azokat a képességeket, amelyekre szükség van a prelátus főtitkár esetében, és meghallgatva hitben méltó személyek véleményét, valamint meggyőződve, hogy benned ezek a tulajdonságok felismerhetők, ezzel a határozattal kinevezlek öt évre a Gazdasági Titkárság prelátus főtitkárává. Ebben a megbízatásában a prelátus főtitkár rendelkezik az új dikasztérium jóváhagyott statútumai által felállított minden joggal és kötelességgel.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.