2014-03-02 16:36:36

Patriarchat Moskiewski podzielony w sprawie Ukrainy


Tymczasowy zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Onufry zaapelował do patriarchy Cyryla, aby zapobiegł rozlewowi krwi na Ukrainie i naruszeniu jej terytorialnej integralności. Zwierzchnik największego w tym kraju Kościoła prawosławnego ostrzega, że konfrontacja narodu ukraińskiego z rosyjskim będzie miała katastrofalne skutki.

Natomiast wysoki przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego ks. Wsiewołod Czaplin wystąpił w obronie rosyjskiej agresji na Krym. Nazwał ją misją pokojową w celu obrony interesów mieszkających na Ukrainie Rosjan, którzy jego zdaniem od dawna domagali się takiej pomocy.

Ks. Wsiewołod Czaplin powołał się na ustalenia Powszechnego Soboru Ludowego rosyjskiego prawosławia z 1995 r., w których zawarto postulaty połączenia narodów świętej Rusi w jednym rosyjskim organizmie państwowym. Podkreślił również konieczność ochrony interesów Rosjan mieszkających na terenie Ukrainy. Wczoraj w Moskwie w Parku Gorkiego odbyła się 200-osobowa demonstracja tzw. przedstawicieli patriotycznych sił prawosławnych, którzy popierali agresję wojsk rosyjskich, wykrzykując hasła: „Sewastopol – miasto rosyjskie, Berkut - Rosja, Ukraina, Białoruś - razem święta Ruś”.

We wszystkich tych wystąpieniach zapomniano o układzie z 1994 r., podpisanym przez Rosję, USA, Wielką Brytanię, gwarantującym Ukrainie niezawisłość i integralność terytorialną w zamian za przekazanie Rosji broni jądrowej.

W. Raiter, Moskwa
All the contents on this site are copyrighted ©.