2014-03-02 18:41:50

Pápež František vyzval medzinárodné spoločenstvo k podpore Ukrajiny


V poludňajšom príhovore Svätého Otca na Námestí sv. Petra v nedeľu 2. marca zarezonovala výzva medzinárodnému spoločenstvu k podpore iniciatív na pomoc Ukrajine: „Drahí bratia a sestry, prosím vás, naďalej sa modlite za Ukrajinu, ktorá prežíva veľmi komplikovanú situáciu. Spolu s prianím, aby sa všetky zložky v krajine usilovali prekonáv neporozumenia a spoločne vytvár budúcnosť krajiny, obraciam sa na medzinárodné spoločenstvo s vrúcnou výzvou, aby podporilo každú iniciatívu v prospech dialógu a súdržnosti.“

Pred modlitbou Anjel Pána pápež povzbudil veriacich k vytrvalej nádeji aj v ťažkých situáciách, pretože Boh na nikoho nezabúda. Pripomenul pritom slová proroka Izaiáša: «Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba» (Iz 49,15). Ježišove slová o tom, ako sa o človeka stará Nebeský Otec, ktorý živí aj vtáctvo a poľné ľalie, dal Svätý Otec do súvisu s povinnosťou vzájomnej solidárnosti medzi ľuďmi. Praktizovanie solidárnosti je nevyhnutné pri pohľade na utrpenie chudobných, no zároveň aj ako protiklad sebectva a pripútanosti k majetku, o ktorý človek raz tak či tak príde. Bratskú ochotu deliť sa s chudobnými a trpiacimi pápež František napokon vyzdvihol aj ako cestu budovania pokoja, odvolajúc sa na svoje tohtoročné mierové posolstvo z 1. januára: „Bratstvo je základ a cesta k pokoju“. -jb-All the contents on this site are copyrighted ©.