2014-02-28 18:10:54

Popiežius susitiko su Lotynų Amerikos komisija


Popiežius Pranciškus penktadienį susitiko su Popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos nariais. Šią komisiją, kaip Vyskupų kongregacijos sudėtinę dalį, prieš daugiau kaip penkis dešimtmečius įkūrė popiežiaus Pijus XII. Jos užduotis – rūpintis Bažnyčios plėtra Vidurio ir Pietų Amerikoje, atsižvelgiant į specifines bažnytinio gyvenimo ir vietinės kultūros sąlygas, o taip pat palaikant glaudžius ryšius su vietiniai episkopatais.

Didžiausias Bažnyčios rūpestis Lotynų Amerikoje, o pagaliau ir kituose žemynuose, yra tikėjimo ir evangelinių vertybių perdavimas jaunajai kartai. Pasak Popiežiaus, kad jis būtų sėkmingas, reikia trijų dalykų: utopijos, atminties ir blaivaus padėties vertinimo. Jaunimo ugdymo atveju utopija yra neišvengiama, o tam tikra utopijos dozė yra tiesiog būtina. Deja, ne visada sekasi utopiją suvaldyti. Popiežius priminė Argentinos Katalikų akcijos jaunimo atvejį, kai būtent dėl perdozuotos utopijos, jauni katalikai prisijungė prie ginkluotų kovotojų. Utopija – tai jauno žmogaus žvilgsnis į ateitį. Dėl to, utopija jaunimui reikalinga, - sakė Pranciškus. Be utopijos, jaunuolis atrodytų kaip per anksti pasenęs žmogus. Lygiai taip pat svarbi ir atmintis, kuri yra žvilgsnis į praeitį. Ir vienu ir kitu atveju, taip pat ir santykyje su dabarties iššūkiais reikia blaivaus žvilgsnio. Reikia padėti jaunimui savo asmeninę brandą formuoti remiantis prieš juos gyvenusių kartų sukaupta patirtimi ir drąsiai žiūrint į ateitį. Tai savo ruožtu yra didelis iššūkis šveitimo ir ugdymo sistemoms. Jos turi garantuoti, kad ugdymo proceso metu būtų jaunimui perduota viskas ką geriausia sukaupė ankstesnės žmonių kartos. Jei norime įveikti švietimo krizę, turime surasti naują senos ir naujos kartos bendravimo būdą.

Popiežius palietė ir kitas dabartines kultūrines ir socialines bėdas, kurios kenkia skandžiam religinių ir kultūrinių vertybių perdavimui: visų pirma ekonominės naudos kriterijų dominavimą ir atmetimą visko kas ekonominiu požiūriu nenaudinga. Tokiu būdu visi kas neduoda pelno, kas yra našta, laikomi nenaudingomis atliekomis. Kita rimta problema yra nedarbas, vis augantis skaičius žmonių, kurie praranda gyvenimo viltį, pasiduoda įvairioms priklausomybėms. Į tokias egzistencines periferijas patekę žmonės turi sulaukti mūsų dėmesio ir mūsų sutelktų pastangų, - sakė Popiežius. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.