2014-02-28 18:07:15

Popiežiaus Pranciškaus homilija: padėkime tiems, kieno santuoka nenusisekė (+video)


Penktadienio Evangelija pasakoja apie tai kaip fariziejai, spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį ar leistinos vyro ir žmonos skyrybos, nes juk viena vertus, sukūrimo pradžioje Dievas yra pasakęs, kad vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu, bet antra vertus, Mozės įstatymas tam tikrais atvejais skyrybas leidžia.

Kazuistika priešpastatoma Dievo planui,- sakė popiežius. Tai pinklės. Visada tokie pavieniai atvejai, tokia kazuistika, toks kazuistinis mąstymas slepia pinkles. Tai pinklės paspęstos žmonėms, mums, ir Dievui.

Meilė yra kūrinijos viršūnė. Vyro ir moters meilės pavyzdžiu Viešpats aiškina savo meilę savajai tautai. Panašiai daro ir Paulius: norėdamas paaiškinti Kristaus slėpinį, jis irgi pasinaudoja sutuoktinių meilės pavyzdžiu: Kristus yra jaunikis, Kristus yra susituokęs su Bažnyčia, su savo tauta. Kaip Tėvas buvo susituokęs su Izraeliu, taip ir Kristus yra savosios tautos sutuoktinis. Tai meilės istorija, tai Dievo kūrinijos viršūnės istorija!

Tačiau kontempliuodami šią meilės ikoną, - sakė Popiežius, - mes kartu suprantame, kad būna ir atskirų skausmingų atvejų. Viešpats yra pasakęs, kad vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie savo žmonos ir jiedu tamps vienu kūnu. Tačiau žinome, kad kai kuriais atvejais toks bendras kelias nebūna sėkmingas. Turime jausti skausmą dėl pralaimėjimo ir padėti žmonėms, kurie kenčia dėl tokios nesėkmės. Neturime jų smerkti. Turime eiti kartu su jais. Neturime vadovautis kazuistiniu mąstymu žiūrėdami į jų situaciją. Tačiau turime ir stengtis, kad meilės kelias būtų sėkmingas, kad nebūtų pralaimėjimų. Viešpats tesuteikia mums malonę suprasti, kad meilė yra kūrinijos viršūnė; Jis mums tesuteikia ir malonę vengti fariziejiškos kazuistinės mąstysenos. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.