2014-02-28 15:24:44

„A fiatalok számítanak ránk, ne okozzunk nekik csalódást” – Ferenc pápa beszéde a Pápai Latin-Amerika Bizottság tagjaihoz


RealAudioMP3 A Bizottságot XII. Piusz pápa 1958-ban alapította azzal a céllal, hogy tanácsokat és segítséget nyújtson a földrész helyi egyházainak. A Bizottság a Püspöki Kongregáció keretein belül fejti ki tevékenységét. Tagjai ezen a héten tartották plenáris ülésüket a Vatikánban a következő témáról: „Nevelési vészhelyzet és a hit átadása a latin-amerikai ifjúságnak”.

Ferenc pápa február 28-án, pénteken délben az Apostoli Palota Kelemen-termében fogadta a Bizottság 45 tagját. Hozzájuk intézett beszédében Jézus és a gazdag ifjú találkozásának evangéliumi példabeszédéhez fűzte gondolatait.

Az egyház követni akarja Jézus példáját abban is, ahogy a fiatalokhoz közelített. Szüntelenül ismétli, hogy van értelme az önátadásnak, a szolgálatnak, az önzetlen szeretetnek, az igazságosságért és az igazságért való küzdelemnek. Az Anyaszentegyház meggyőződése, hogy a fiatalok legjobb tanítómestere maga Jézus Krisztus. Az egyház minden fiatalnak meg kívánja mutatni, hogy nagyon szép úgy élni, ahogy Jézus tette, bármiféle önzés nélkül, a jóság szépségének vonzásában.

Krisztus köszönti és meghallgatja a fiatalokat, majd arra hívja őket, hogy kövessék Őt. A befogadó magatartás előzze meg a tanítás minden formáját – mutatott rá Ferenc pápa. Krisztus megállt, szeretettel nézett az ifjúra. Az Úr mindig beleéli magát minden személy helyzetébe, azokéba is, akik visszautasítják Őt.

A pápa beszédében utalt azokra a súlyos nehézségekre, amelyekkel a latin-amerikai fiataloknak szembe kell nézniük: mint az iskolából való kimaradás, a munkanélküliség, a magány, a széthullott családok drámája. Ferenc pápa hangsúlyozta: nem szabad magukra hagynunk a fiatalokat. Segítenünk kell őket abban, hogy ápolják méltóságukat, hogy szeretve érezzék magukat, hogy tudják: befogadták őket.

Ez a befogadó magatartás nem zárja ki a fiatalokkal való hiteles párbeszédet. Jézus őszinte és szívélyes párbeszédet folytatott a gazdag ifjúval. Meghallgatta véleményét és azt a Szentírás fényében világította meg.

Jézus a példabeszéd végén arra szólította fel az ifjút, hogy kövesse Őt. „Add el, amid csak van, árát oszd ki a szegényeknek, aztán jöjj és kövess engem” (vö. Lk 18,18-23). Ezek a szavak semmit sem veszítettek időszerűségükből – mondta a pápa, arra buzdítva a Bizottság tagjait: segítsék a fiatalokat, hogy Krisztus barátaivá váljanak.

Kedves testvérek! A fiatalok számítanak ránk. Ne okozzunk nekik csalódást – fejezte be a Pápai Latin-Amerika Bizottság tagjaihoz intézett beszédét Ferenc pápa.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.