2014-02-27 16:27:42

Popiežius Vyskupų kongregacijai: ieškodami kandidatų į vyskupus, atidžiai žvalgykitės po plačius Bažnyčios laukus (+video)


Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su Vyskupų kongregacijos nariais ir jiems sakytoje kalboje priminė kas svarbiausia vyskupo, Dievo tautos ganytojo, tarnystėje. Savo kalbą popiežius pradėjo primindamas vieną svarbiausių Vyskupų kongregacijos funkcijų - kandidatų į vyskupus parinkimą. Kiekvieną kartą kai pasirašau vyskupo skyrimo dekretą, - sakė Popiežius, - noriu būti tikras, kad prisiliečiu prie jūsų autoritetingų svarstymų rezultato. Jūsų užduotis pasiekti visišką tikrumą, kad Viešpats jau yra ištaręs skiriamo vyskupu asmens vardą.

Mums reikia vyskupų, kurie savo žvilgsniu aprėptų visą jiems patikėtą kaimenę, mums reikia didžiaširdžių ganytojų, o ne vadybininkų, įmones administruojančių verslininkų. Nereikia ir tokių, kurie vos sugeba patenkina nedideles pretenzijas. Reikia tokių ganytojų, kurie nuolatos keltų akis į Dievo aukštumas ir sugebėtų pas Jį vesti žmones.

Kalbėdami apie tinkamiausias kandidatūras į Dievo tautos ganytojus, suprantame, kad nėra vieno bendro standarto, kuris galiotų visoms Bažnyčioms. Tačiau kartu tikime, kad Kristus žino kokio ganytojo kokiai bendruomenei reikia. Tad mums keliama užduotis – žiūrėti į vietinės Bažnyčios ypatumus iš Kristaus perspektyvos.

Savo kalboje paminėjęs vyskupams būtinas pagrindines savybes – savo misijos, kaip prisikėlusio Kristaus liudytojo, kaip ganomos bendruomenės tarno, suvokimą, taip pat asmeninio maldingumo ir pavyzdingo gyvenimo liudijimo svarbą, galiausiai Popiežius klausė: „Kur mums tokių vyrų surasti? Ar tokių yra? Kaip juos atpažinti?“. Kaip atsakymą į šiuos klausimus popiežius Pranciškus priminė Pirmosios Samuelio knygos pasakojimą apie tai kaip pranašas Samuelis ieškojo tinkamo žmogaus, kuris galėtų būti Izraelio tautos karalius, Sauliaus įpėdinis. Paklausęs senąjį Jesę „ar tai visi jo sūnūs“, išgirdo atsakymą, kad ne, dar ne visi, kad trūksta jaunėlio, kuris laukuose gano bandą. Tuomet Pranašas paliepė pakviesti iš laukų Dovydą, kuris ir buvo Viešpaties išrinktasis karalius.

Ir mes, sakė popiežius Vyskupų kongregacijos nariams, - turime žvalgytis po plačiuosius Bažnyčios laukus ir ieškoti tų, apie kuriuos galėsime pasakyti: „patepk jį, nes tai jis“. Nė kiek neabejoju, kad tikrai tokių vyrų yra, nes Viešpats nepalieka savo Bažnyčios. Gal mes kartais nepakankamai stropiai ieškome. Gal mums reikėtų dėmesingiau įsiklausti į pranašo Samuelio įspėjimą nesėsti prie stalo to, kol tas tinkamas vyras nebus surastas. Norėčiau, - sakė Popiežius, - kad tokiu šventu nerimu gyventų jūsų kongregacija. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.