2014-02-27 16:26:08

Popiežiaus Pranciškaus homilija: krikščioniško gyvenimo esmė - nuoseklus liudijimas (+video)


Ketvirtadienio Mišių skaitiniai primena krikščionių pareigą savo tikėjimą nuosekliai liudyti gyvenimu ir įspėja prieš papiktinimus. Apaštalas Jokūbas, pirmajame skaitinyje, apie kenčiančio artimo neužjaučiančius turtuolius rašo: „Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdis skerdimo dienai“(5,5), o Viešpats Jėzus šios dienos Evangelijoje dar griežčiau sako: „Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą“ (Mk 9,42).

Būti krikščioniu, - sakė popiežius Pranciškus homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinius, - reiškia kiekvieną dieną liudyti Jėzų Kristų. Krikščionis – tai žmogus, kuris mąsto kaip krikščionis, jaučia kaip krikščionis ir elgiasi kaip krikščionis. Įsivaizduokime, kad prieš tave yra ateistas, kuris tau sako, kad netiki į Dievą. Tu jam gali perskaityti visą biblioteką, kur sakoma, kad Dievas yra ir kur pateikiami Dievo buvimo įrodymai, bet jis netikės. Tačiau jei šitam ateistui tu duosi nuoseklaus krikščioniško gyvenimo liudijimą, kažkas pradės keistis jo širdyje. Tavo liudijimas pažadins tą nerimą, per kurį veikia Šventoji Dvasia. Tai malonė, kurios mes visi, visa Bažnyčia turime prašyti: „Viešpatie, kad nuosekliai liudytume“. Kas nors sakys: „Viešpatie, aš esu silpnas, man taip labai trūksta nuoseklumo“, Prašyk atleidimo! Visi esame nusidėjėliai, visi, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - bet visi galime prašyti atkleidimo. Ir Jis niekada nepavargsta mums vis iš naujo atleisti. Turime nuolankiai prašyti atleidimo: „Viešpatie, štai čia aš nebuvau nuoseklus krikščionis. Atleisk man“. Turime gyventi nuoseklų krikščionišką gyvenimą, turime liudyti, kad tikime į Jėzų Kristų. Turime pripažinti, kad esame nusidėjėliai ir turime visada surasti savyje drąsos prašyti atleidimo kiekvieną kartą kai suklystame. Turime bijoti, kad savo elgesiu nepiktintume. Viešpats tesuteikia mums šią malonę. (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.