2014-02-26 16:40:22

Benediktas XVI: „Nėra net mažiausios abejonės, jog petrinės tarnystės atsisakymas buvo teisėtas“


„Nėra net mažiausios abejonės, jog petrinės tarnystės atsisakymas buvo teisėtas. Spekuliuoti dėl šio apsisprendimo yra nesąmonė“. Tai parašė popiežius emeritas Benediktas XVI atsakydamas į italų žurnalisto jam pasiųstą laišką. Italų spaudos darbuotojas ir bažnytinio pasaulio ekspertas Andrea Tornielli laišku kreipėsi į Šventąjį Tėvą Benediktą XVI, kurio paklausė apie viešai pareikštas abejones tiek italų, tiek kitų kraštų spaudoje, jog Benediktas XVI, vadindamasis popiežiaus vardu ir dėvėdamas baltą popiežiaus abitą, gali sukelti abejonę ar jo apsisprendimas atsisakyti popiežiavimo buvo teisėtas.

Diskusiją apie popiežiaus atsistatydinimo legitimumą sukėlė vasario 11 dieną suėjusios pirmosios metinės nuo dienos, kai Benediktas XVI viešai pareiškė, jog dėl senyvo amžiaus nutarė pasitraukti iš Petro sosto įpėdinio pareigų. Pasitraukdamas iš einamų pareigų praėjusių metų vasario 28 dieną, Benediktas XVI sudarė sąlygas Kardinolų kolegijai išrinkti naują Petro sosto įpėdinį. 2013 kovo 13 dieną naujuoju Romos vyskupu ir Visuotinės Bažnyčios ganytojų buvo išrinktas popiežius Pranciškus.

Popiežius emeritas Benediktas XVI laiške pažymėjo, kad nėra net mažiausios abejonės dėl jo atsisakymo teisėtumo. Benediktas XVI patikslino: “vienintelė sąlyga teisėtumui yra, kad apsisprendimas būtų įvykęs laisva valia. Todėl spekuliavimas dėl atsisakymo teisėtumo yra visiškas absurdas“. Popiežius emeritas atsakė ir į klausimus, kodėl jis toliau vadinasi Benediktu ir kodėl pasirinko toliau dėvėti baltą abitą. „Aš šitaip pasirinkau vien dėl praktinių sumetimų. Tuomet, kai atsisakiau tarnystės nebuvo kitų rūbų pasirinkimo. Be to, baltas abitas, kurį dėviu ryškiai skiriasi nuo to, kurį dėvi popiežius Pranciškus“.

Popiežius emeritas be to patvirtino italų žurnalistui, jog teologas kun. Hans Küng visai tiksliai pacitavo tai, ką parašė apie savo santykį su popiežiumi Pranciškumi. Benediktas XVI laiške šveicarui teologui parašė: „Esu dėkingas, kad yra toks didelis nuomonių panašumas ir tokia nuoširdi draugystė su popiežiumi Pranciškumi. Regiu, kaip vienintelį ir galutinį savo uždavinį tai, kad galėčiau malda palaikyti jo pontifikatą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.