2014-02-25 17:54:22

Vyskupų sinodo sekretorius Baldisseri: Kenčia ypač tie, kurie jaučiasi Bažnyčios atstumti


Pirmadienį ir antradienį Vatikane posėdžiavo Vyskupų sinodo taryba, kurios nariai galėjo susipažinti su ką tik parengto Instrumentum laboris, būsimo sinodo asamblėjos darbo gairių, projektu. Gairių projektas parengtas išanalizavus atsiliepimus į parengiamąjį dokumentą, kuris buvo išplatintas su atitinkamu klausimynu, episkopatams, kongregacijoms, kurijai, asmenims ir grupėms. Gautus atsakymus ir pastabas susumavo ekspertų grupė kartu su Vyskupų sinodo tarybos sekretoriatu. Po naujos diskusijos tarybos posėdyje bus parengtas naujas, peržiūrėtas gairių projektas, kurį dar bus galima papildyti per ateinančius du mėnesius, nes laukiama pastabų ir atsakymų į klausimyną iš tų, kurie nespėjo laiku jo gražinti Vyskupų Sinodo tarybai. Galimas daiktas, kad galutinį Instrumentum laboris dokumentą Sinodo sekretoriatas parengs gegužės mėnesį, kada, kaip tikimasi, įvyks sekantis tarybos posėdis. Tuomet patvirtintas dokumentas bus išsiųstas visų Vyskupų konferencijų pirmininkams ir kitiems įpareigotiems asmenims, kurie jau spalio mėnesį dalyvaus neeilinėje Vyskupų sinodo asamblėjoje Vatikane.

Atsakymus į klausimyną, kurio duomenimis bus paremtas Instrumentum laboris, jau atsiuntė maždaug 80 procentų vietinių Bažnyčių, 60 procentų Romos Kurijos institucijų ir maždaug septyni šimtai individų ir grupių. Pagal pirmąją gautų atsakymų apžvalgą susidaro įspūdis, jog kenčia ypač tie, kurie jaučiasi Bažnyčios atstumti, arba apleisti todėl, kad jų dabartinis gyvenimas neatitinka Bažnyčios doktrinos ir disciplinos, pasakė Vatikano dienraščiui „l’Osservatore Romano” kardinolas Lorenzo Baldisseri, Vyskupų sinodo generalinis sekretorius. Jis pažymėjo, kad minėtieji skaičiai liudija labai didelį susidomėjimą ir dėmesį klausimynui. Tai, kad šeimai skirto Sinodo tema buvo kreiptasi tiesiogiai į bazę, t.y. į žmones, kurie pirmu asmeniu tai išgyvena, sukėlė spontanišką reakciją, kuri gal buvo nelaukta, tačiau įrodė kaip svarbu išeiti iš rūmų ir eiti į egzistencinius pakraščius. Visa tai rodo, pažymėjo kardinolas L. Baldisseri, kad pats laikas įsisąmoninti tikrąją žmonių gyvenimo tikrovę, atkurti pastoracinį dialogą su žmonėmis, kurie atsitolino dėl įvairių vidinių bažnytinių ir išorinių visuomeninių priežasčių. Naujojo Sinodo iniciatyva daugeliui suteikė viltį, jog bus žengiama prarasto pasitikėjimo atkūrimo keliu. Popiežius Pranciškus diena iš dienos liudydamas naują žmogišką ir krikščionišką priėjimo būdą, žadina žmones ir tokiu būdu padeda jiems geriau įsiklausyti ir atsiverti viskam, kas žada gera, nepaisant patiriamo skausmo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.