2014-02-25 17:05:57

Popiežiaus Pranciškaus homilija: Melskimės už taiką pasaulyje ir mūsų namuose (+video)


„Iš kur atsiranda karai, iš kur tarp jūsų kivirčai?“ (Jok 4,1), klausia apaštalas šv. Jokūbas antradienio Mišių pirmajame skaitinyje. „Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų, kurios nerimsta jūsų sąnariuose. Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti? Tuomet kovojate ir kariaujate“ (4,1-2). Šį skaitinį popiežius Pranciškus komentavo antradienio rytą šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Paimame į rankas laikraštį ir skaitome: trys, penki žuvusieji. Apsipratome su tokiomis žiniomis. Jos mūsų nestebina, sakė homilijoje Šventasis Tėvas. Atrodo, kad karo dvasia mumyse apsigyveno. Minime Didžiojo karo šimtąsias metines, milijonus žuvusiųjų. Ir visi piktinamės. Bet juk tas pats dedasi ir šiandien. Nėra didžiojo karo, bet visur aplink maži karai, susipriešinusios tautos. Žmonės gina savo interesus, žudydami kitus žmones.

Pagalvokime apie išbadėjusius vaikus pabėgėlių stovyklose, - kalbėjo Popiežius. Jie irgi karų aukos. Pagalvokite ir apie prabangą ginklų pramonės savininkų namuose. Tai irgi karų rezultatas. Vaikai pabėgėlių stovyklose badauja, o ginklų fabrikantai puotauja.

Karas, nesantaika – tai ir mūsų namų, mūsų šeimų nelaimė. Kiek daug suardytų šeimų vien dėl to, kad tėtis ar mama nesugeba eiti taikos keliu, bet kariauja, kelia bylas. Karas naikina! „Iš kur atsiranda karai, iš kur tarp jūsų kivirčai? Ne iš kur kitur, tik iš jūsų užgaidų“. Iš širdies! Aš šiandien jus prašau melstis už taiką, net jei žodis taika šiandien yra tapęs tik tuščiu žodžiu ir niekuo daugiau. Jei norime, kad šis žodis būtų veiksmingas, sekime apaštalo Jokūbo pasiūlymu: Pripažinkime savo skurdą! (Vatikano radijas)


All the contents on this site are copyrighted ©.