2014-02-25 15:53:41

A pápa a katolikus családok imáit kéri a rendkívüli püspöki szinódus őszi ülésére


Ferenc pápa levelet intézett a családokhoz a közelgő rendkívüli püspöki szinódusra, amelyet ez év októberében tartanak a családdal kapcsolatos lelkipásztori kihívások témájáról. A levél szövegét Jézus templomi bemutatása ünnepén tették közzé és mutatták be a Szentszék sajtóirodájában.

A Szentatya emlékezteti a családokat arra, hogy a következő szinódus Isten egész Népének szól: a helyi egyházakban élő püspököknek, papoknak, Istennek szentelt személyeknek, a laikus híveknek, akik tevékenyen részt vesznek ennek a szinódusnak az előkészítésében, „konkrét javaslatokkal és az ima semmivel sem helyettesíthető szerepével”. Lényegében a pápa ezt kéri a világon élő minden családtól.

Ferenc pápa „kedves családok” megszólítással fordul a hívekhez és közvetlenül otthonaik küszöbéig megy. A szinódusi közgyűlés ugyanis elsősorban azzal foglalkozik, hogy mi a családok hivatása és küldetése az egyházban és a társadalomban. Ezen belül a családokkal kapcsolatos gondokkal, a családi élettel, a gyermekek nevelésével. A Szentatya felhívása ezért arra szól, hogy „buzgó imával forduljanak a Szentlélekhez, hogy világítsa meg a szinódusi atyákat és vezesse őket ebben a nagy elkötelezettségben”. A családok imádsága értékes kincsként gazdagítja az egyházat a pápa szavai szerint. Vincenzo Paglia érsek, a Család Pápai Tanácsának elnöke, a levél bemutatásakor éppen azt helyezte előtérbe, hogy a pápa kívánsága szerint ezúttal a családok nemcsak a figyelem tárgyai, hanem alanyai is lesznek. „A családok alkotják ugyanis az egyház túlnyomó többségét és magukon viselik a házasság szentségének pecsétjét”.

Ferenc pápa rámutat arra is, hogy az őszi rendkívüli szinódus után 2015-ben a rendes szinódus ülését is a család témájának szentelik. A következő év szeptemberében továbbá Philadelphiában rendezik meg a családok világtalálkozóját. A Szentatya reménye és jókívánsága, hogy „ezeken az eseményeken keresztül az egyház bejárja a megkülönböztetés igazi útját és alkalmas lelkipásztori döntésekkel segíti a családokat abban, hogy szembenézhessenek a jelen kihívásaival, az evangéliumból fakadó világossággal és erővel”.

Jézus templomi bemutatása ünnepére emlékezve a pápa felidézi, hogy Mária és József a Gyermekkel találkoznak Simeonnal és Annával. A fiatal szülőket és az idős házaspárt Jézus gyűjtötte egybe, mert „Jézus egybefűzi a nemzedékeket. Jézus a forrása annak a kimeríthetetlen szeretetnek, amely legyőz minden elzárkózást, magányt és keserűséget”. A család tagjai annyi szép mozzanatot megosztanak egymással, a közös étkezést, a szabadidőt, a szórakozást, az imádságot, az utazásokat, a zarándoklatokat és az irgalmasság cselekedeteit. Amikor azonban hiányzik a szeretet nincs öröm. „Az igazi szeretetet Jézustól kapjuk ajándékba, Ő felajánlja nekünk Igéjét, amely megvilágítja az utat, az élet kenyerét, amely támogat bennünket a mindennapok fáradozásaiban”. Ferenc pápa végül levelében kéri a családok segítségét, kéri, hogy „ebben a nyugtalan és zavaros mai világban érezzék át saját felelősségüket” és végül ezt mondja a családoknak: „Ti vagytok a mi levelünk.”

(ik)
All the contents on this site are copyrighted ©.