2014-02-24 18:32:33

Szentszék: a pápa új gazdasági koordinációs struktúrát hozott létre. Interjú P. Lombardi SJ szentszéki szóvivővel


Ferenc pápa február 24-én, hétfőn, „Fidelis dispensator et prudens” k. Motu Proprio-jával új struktúrát hozott létre, amelynek célja, hogy koordinálja a Szentszék és a Vatikán gazdasági ügyeit. A szervet, amelynek neve Gazdasági Titkárság, George Pell ausztrál bíboros vezeti prefektusi rangban. A közzétett módosítások megerősítik az Apsa (Apostoli Szék Vagyonkezelősége), mint a Vatikáni Központi Bank szerepét. Felállítanak továbbá egy új Tanácsot, amelynek 15 tagja közül 8 bíboros vagy püspök, heten pedig világi hívek.

A Motu Proprio Lukács evangéliumából vett idézettel kezdődik (Lk 12, 42): „hű és okos kulcsár”. Mint ahogy a hű és okos gondnok feladata, hogy figyelmesen gondozza mindazt, amit rá bíztak, így az egyház is tudatában van annak a felelősségének, hogy óvja, és figyelemmel kezelje javait evangelizáló küldetése fényében és különös gondoskodással a szükséget szenvedőkre. A Szentszék gazdasági és pénzügyi szektorainak vezetése szoros benső kapcsolatban áll sajátos küldetésével, nem pusztán a Szentatya egyetemes feladatának szolgálatában, hanem a közjót illetően is, a személy átfogó fejlődésének távlatában – olvassuk a Motu Proprio soraiban. A pápa, miután figyelmesen megfontolta a Szentszék gazdasági-adminisztrációs struktúrája szervezetét tanulmányozó Bizottság munkájának eredményeit (vö. a 2013. július 18-án közzétett Kirográfiával), és miután konzultált a Pastor Bonus apostoli konstitúció reformját tanulmányozó Bíborosi Tanáccsal, valamint a Szentszék szervezési és gazdasági problémáit tanulmányozó Bíborosi Tanáccsal, elhatározta az új struktúra létrehozását.

P. Federico Lombardi SJ, szentszéki szóvivő rádiónknak adott nyilatkozatában mutatott rá az újdonság lényegére:

„Az az újdonság, hogy a pápa létrehozta a Gazdasági Tanácsot, amely a Szentszék és a Vatikánvárosi Állam minden gazdasági és adminisztrációs tevékenységét összehangoló tekintély. Tehát egy erős intézmény, amely elkészíti és közzéteszi a költségvetési mérlegeket, felel egy Tanácsnak, amely egy másik új valóság, egy Gazdasági Tanács. Ennek 15 tagja közül 8 egyházi személy, heten pedig gazdasági és pénzügyi téren kvalifikált szakértők. Ez az új Gazdasági Tanács lép a 15 bíborosból álló Tanács helyébe, amely a Szentszék számláit ellenőrizte.

A Gazdasági Titkárság egy új intézmény, amelyet egy bíboros prefektus kormányoz, vezet. Ez a bíboros prefektus Pell bíboros, Sydney jelenlegi érseke. Munkáját egy titkár segíti majd. Az új intézkedések magukba foglalják egy Főrevizor kinevezését is, akit a Szentatya nevez ki, és akinek hatásköre felhatalmazza arra, hogy a Szentszék vagy a Vatikánvárosi Állam bármelyik intézményét felülvizsgálja. Természetesen a revizor önmagától értetődően független a Gazdasági Titkárságtól. Továbbra is folytatja tevékenységét a Pénzügyi Információs Hatóság (AIF), amelynek feladata, hogy együttműködjön a többi állam pénzügyi információs egységével a pénzmosás elleni küzdelmet illetően. Az AIF teljesen önálló, független az összes többi intézménytől. Az APSA, az Apostoli Szék Vagyonkezelősége továbbra is a Vatikánvárosi Állam Központi Bankja – fejtette ki P. Lombardi. Arra a kérdésre, hogy megváltozik-e a Vatikáni Pénzintézet, a IOR, a következő választ adta a szentszéki szóvivő:

„A IOR kérdését tovább tanulmányozzák, de nem érinti ez az újjászervezés, amely jóval szélesebb távlatokkal rendelkezik és a Szentszék, valamint a Vatikánvárosi Állam gazdasági és vezetési dimenzióira vonatkozik a maga egészében. A IOR egy sajátos intézmény, specifikus funkciója van, egy sokkal szélesebb valóság kis mozaikdarabja” – hangsúlyozta P. Federico Lombardi SJ, szentszéki szóvivő a pápa új Motu Proprio-jának újdonságait magyarázva.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.