2014-02-24 16:16:04

Popiežius įkūrė naujas struktūras, kurios tvarkys Šventojo Sosto finansinius reikalus


Pirmadienį paskelbtas popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Fidelis dispensator et prudens“ - „Ištikimas ir sumanus užvaizdas“ (Lk 12,42), kuriuo jis įkūrė naujas struktūras, koordinuosiančias Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės ekonominius ir administracinius reikalus. Naujos struktūros įkuriamos atsižvelgiant į rekomendacijas, kurias pateikė speciali penkiolikos kardinolų komisija, nagrinėjanti Šventojo Sosto organizacines ir ekonomines problemas. Joms pritarė ir Popiežiui patarianti aštuonių Kardinolų taryba.

Pirmadienį paskelbtu Popiežiaus potvarkiu įkurta Ekonomikos taryba siūlys orientyrus kaip tvarkyti Romos Kurijos ir kitų Šventojo Sosto bei Vatikano Miesto Valstybės institucijų ekonominius reiklaus bei prižiūrės jų administracinę ir finansinę veiklą. Tarybą sudarys 15 asmenų: 8 kardinolai arba vyskupai, atspindinys Bažnyčios visuotinumą, ir septyni pasauliečiai, pripažinti ekonomistai. Tarybai vadovaus Kardinolas koordinatorius.

Popiežius taip pat įkūrė Ekonomikos sekretoriatą, kuris prilygsta kitoms Romos Kurijos dikasterijoms. Sekretoriatas bus tiesiogiai pavaldus Šventajam Tėvui ir jo kompetencijai priklausys visų institucijų ekonominiai reikalai, personalo resursai, taip pat viešieji pirkimai. Ekonomikos sekretoriatui vadovaus Kardinolas prefektas.

Popiežius taip pat skirs Generalinį revizorių, kuris turės teisę atlikti visų Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės institucijų auditą.

Ekonomikos tarybos prefektas turi parengti ir pateikti Popiežiui visų trijų naujų struktūrų – Ekonomikos tarybos, sekretoriato ir revizoriaus status.

Pirmuoju Ekonomikos sekretoriato prefektu paskirtas Australijos Sidnėjaus arkivyskupas kard. George Pell. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.