2014-02-26 16:41:22

Marcello Semeraro: popiežius siekia didesnio kolegialumo


Šiomis dienomis vykstant kardinolų posėdžiams – tiek aštuonių kardinolų, popiežiaus patarėjų Romos Kurijos pertvarkymo ir visuotinės Bažnyčios valdymo klausimais, tiek penkiolikos kardinolų, kurie atsakingi už ekonominius ir organizacinius Šventojo Sosto klausimus – neslūgo dėmesys katalikų Bažnyčios viduje ir pasaulietinėje spaudoje: kada ir kaip bus reformuota Romos Kurija, Šventojo Sosto institucijos? Kokios naujovės atsiskleis Bažnyčios gyvenime. Šią reformą, ne tik institucinę, bet dar labiau dvasinę skatina Pranciškus, išrinktas beveik lygiai prieš metus. Reikia prisiminti, kad daugybėje interviu kardinolai rinkėjai sakė, kad žada rinkti ar rinkosi popiežių turėdami galvoje ir šį, Romos Kurijos reformos ir Bažnyčios gyvenimo atnaujinimo užduotį. Kita vertus, iš arčiau ir nuolatos sekantys Bažnyčios gyvenimą žino, kad jau popiežius Benediktas XVI pradėjo iš tiesų svarbius pertvarkymus, o savo atsistatydinimą motyvavo būtent tuo – kad jo vietą užimtų įpėdinis su naujomis jėgomis, nauja energija, kurios reikia pertvarkoms.

Vienas iš Pranciškaus siekių – vystyti didesnį kolegialumą Bažnyčioje. Jau pati Kardinolų taryba yra tokio siekio išraiška. Vienas iš pirmutinių jai popiežiaus iškeltų užduočių – pertvarkyti Vyskupų sinodą, kad tai būtų dinamiškesnė ir kolegialesnė institucija.

Aštuonių kardinolų patarėjų tarybos įsteigimas, katalikiškai žinių agentūrai SIR komentavo šios tarybos sekretorius vyskupas Marcello Semeraro, suteikė didesnes kolegialumo ir dialogo erdves, atsimenant, kad ši taryba yra, viena vertus, lanksti, kita vertus, pažįsta Bažnyčią įvairiuose geografiniuose regionuose.

Kodėl popiežiui reikia padėti, patarti? Tai nėra trūkumas, priešingai. Vyskupas Semeraro priminė šv. Tomo Akviniečio teiginį, jog svarbiausia valdančiojo dorybė yra išmintingumas, kuris yra orientuotas į bendrojo gėrio siekimą. O vienas iš išmintingumo bruožų yra ir nuolankumas bei sugebėjimas paprašyti ir įsiklausyti į patarimus. Tad popiežius, įsteigdamas kardinolų patarėjų tarybą anaiptol neparodė savo trūkumo, priešingai, parodė to, kuris valdo ir kuris turi atsakomybę prieš bendruomenę dorybę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.