2014-02-22 16:33:40

XVI. Benedek emeritus pápa is jelen volt a konzisztóriumon, ahol a vatikáni államtitkár köszöntötte Ferenc pápát az új bíborosok nevében


Február 22-én, szombaton délelőtt a Szent Péter bazilikában Ferenc pápa nyilvános rendes konzisztóriumot tartott, amely során 19 új bíborost kreált. A szertartáson részt vett XVI. Benedek emeritus pápa is. Ferenc pápa mielőtt az oltárhoz ment volna, XVI. Benedek megindult felé, levette fejéről fehér pileólusát és szeretettel megölelték egymást. A 98 éves Loris Francesco Capovilla új bíboros nem volt jelen, életkorára való tekintettel lakhelyén, Bergamóban maradt.

Pietro Parolin új bíboros, vatikáni államtitkár fordult köszöntő beszéddel Ferenc pápához: „Szentatya, meghatva köszöntöm a püspökök nevében, akik ma csatlakoznak a Bíborosi Kollégiumhoz. Hasonló szeretettel és tisztelettel üdvözöljük XVI. Benedek emeritus pápát. Örömünket fejezzük ki, hogy jelen van közöttünk.” Nagy taps fogadta a vatikáni államtitkár szavait.

Parolin bíboros így folytatta: „Számos gondolatot és érzelmet szeretnék kifejezni most két szóval: „köszönet” az irányunkban tanúsított nagy bizalomért és az „itt vagyok”. Hűséggel, nagylelkűen és kitartással válaszolunk a hivatásra, amelyet a bíbor szín jelképez, és amely a buzdításban jut kifejezésre, amikor a bíborosi kalapot a fejünkre helyezi, hogy készen álljunk vérünket ontani a keresztény hit növeléséért, a békéért, Isten népe nyugalmáért, és a Római Anyaszentegyház szabadságáért és terjesztéséért.”

Hivatásuk útjának kezdete óta és hála a jó példáknak, amelyek elkísérték a most bíborossá váló személyeket, megkapták a kegyelmet, hogy megértsék: Jézus tanítványainak lenni azt jelenti, hogy elindulunk az életszentség és a szeretet útján, amelynek mértéke, hogy valójában nincs határa, és amely az élet odaadását is megkívánhatja, ahogy sok kereszténnyel történik világszerte. Ma bizonyos értelemben hivatalos és ünnepi keretek között szentesítjük ezt a választást – hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros.

Bíborosnak lenni még nagyobb felelősséggel járó küldetést és egyházi szolgálatot jelent, még nagyobb akaratot kíván, hogy felvállaljuk Isten Fia stílusát, aki eljött közénk, hogy szolgáljon. Továbbá követnünk kell Őt abban, hogy alázatosan és teljesen átadja magát egyházának, jegyesének a kereszten. Ezen a keresztfán az Atya által a világ földjére hullatott búzamag meghal, hogy érett gyümölccsé váljon – idézte Benedek pápát a vatikáni államtitkár. Hasonlóképpen fejezte ki magát Ferenc pápa is abban a szép és szeretetteljes levélben, amelyet az új bíborosoknak küldött kinevezésük bejelentése után, amelyért háláját fejezte ki a vatikáni államtitkár.

Parolin bíboros ezt követően utalt a másik szóra, amely megfogalmazódott benne: „itt vagyok”. E kifejezéssel tele vannak a Biblia oldalai. Mindazok szájából elhangzott, akik elfogadták Isten hívását és rendelkezésre álltak, hogy megvalósítsák üdvösség és béke tervét. Mi is kimondjuk ezt ma. Őszintén és mély meggyőződéssel tesszük ezt, Ábrahám, „hitbeli atyánk” (Róm. 14,11) és Mária, az „Úr alázatos szolgálólánya” (vö. Lk 1,48) hitével. Annak tudatában tesszük ezt, aki jobban bízik Isten kegyelmében és az egyház imáiban, mint saját gyenge akaratában és törékeny erejében.

Itt vagyunk, Szentatya, hogy felvállaljuk a feladatot, amelyet a Bíborosi Kollégium tagjává válni jelent, vagyis, hogy a pápa különleges munkatársai legyünk, szorosabb egységben a római egyházzal és azzal, aki a szeretetben uralkodik. Tanúságtevők vagyunk az egyház egységéről és egyetemességéről, megújult lelkesedéssel folytatva a ránk bízott különleges küldetéseket a Római Kúriában vagy a püspöki székhelyeken.

Itt vagyunk, hogy együtt haladjunk, építsünk és valljuk meg a hitet, ahogy a Szentatya buzdított bennünket pápai szolgálatának első napján. Itt vagyunk, hogy vezetésével elinduljunk a lelkipásztori és missziós megtérés útján és folytassuk azt, amely nem hagyhatja úgy a dolgokat, ahogy vannak, a világ minden régiójában állandó missziót folytatva a II. Vatikáni Zsinat iránymutatásai szerint – mondta Ferenc pápához intézett beszédében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.