2014-02-21 18:08:04

Popiežius Pranciškus: „teologavimas atsiklaupus“


Penktadienio rytą įvesdamas konsistorijos dalyvių diskusiją popiežius Pranciškus trumpai prisiminė įvadinę kalbą „Šeimos Evangelija“, kurią ketvirtadienio rytą pasakė vokietis kardinolas Walter Kasper. Šventasis Tėvas prisipažino kardinolams, jog prieš vakaro poilsį iš naujo perskaitė kardinolo Kasperio kalbą, kuri jam sudarė gilios ir ramios teologijos įspūdį. Joje taip pat atsispindinti šv. Ignaco Lojolos įvardytas „sensus ecclesiae“, t.y. „bažnytiškumas“, arba kitaip tariant „meilė Motinai Bažnyčiai“, sakė popiežius Pranciškus. Nuoširdžiai dėkodamas kardinolui Kasper už įvadinę kalbą popiežius pridūrė, kad tai, kas joje pasakyta turi kitą vardą: tai „teologavimas atsiklaupus“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.