2014-02-21 12:22:04

Påven Franciskus på fredagens session med Konsistoriet: om Ukraina och kärleken till Moder Kyrkan


(21.02.2014) Påven Franciskus talade kort inför deltagarna vid fredagsförmiddagens session för det extraordinarie Konsistoriet, den 21:a februari, inför lördagens ordinarie Konsistorium där de nya kardinalerna ska installeras. Den Helige Fadern framförde en särskild hälsning till kardinalerna från Ukraina med anledning av de pågående oroligheterna i deras hemland, och lovordade de teologiska arbetena av kardinal Walter Kasper, tidigare president i Påvliga rådet för kristen enhet, och som dagen innan hade hållit ett inledningsanförande inför kardinalernas överläggningar om stärkandet av familjens roll i vår tid och pastorala utmaningar förknippade med detta. Nedan följer Vatikanradions översättning av påven Franciskus’ hälsning, som framfördes på italienska:


”Jag vill särskilt hälsa, både personligen och å alla närvarandes vägnar, de ukrainska kardinalerna kardinal Jaworski, ärkebiskop emeritus av Lviv; och kardinal Husar, ärkebiskop emeritus av Kiev, som lider mycket i dessa dagar p g a de många svårigheterna i hemlandet. Det vore kanske trevligt att framföra just detta budskap i alla församlades namn här – eller hur? (Applåder) Håller ni alla med om det? (Applåder) En annan sak: igår, innan jag somnade – men inte för att somna! – läste jag: jag läste om kardinal Kaspers arbeten och jag skulle vilja tacka honom för att jag däri finner djup teologi, också en fridfull tanke i teologin. Det är mycket trevligt att läsa fridfull teologi. Jag fann också det som den Helige Ignatius sade till oss: denna ”sensus ecclesiae”, känslan för Kyrkan, eller hur? Kärleken till Moder Kyrkan, preics där, eller hur? Det gjorde mig gott och jag fick en idé – och ursäkta mig om jag genererar Ers eminens, men idén är: det här är att skapa teologi på knä. Tack. Tack så mycket.”
All the contents on this site are copyrighted ©.