2014-02-21 15:42:00

Kardinolo W. Kasper pranešimas apie šeimas: ištikimybė Viešpaties Žodžiui ir gailestingumas


Vasario 20 dienos Kardinolų konsistorijoje apie šeimą pranešimą skaitė kardinolas Walter Kasper, buvęs Popiežiškosios ekumeninės tarybos pirmininkas, vienas iš iškiliausių XX amžiaus antros pusės vokiečių teologų. Savo pranešime jis apžvelgė šeimą bibliniame kontekste ir taip pat kalbėjo apie vieną iš opiausių problemų: išsiskyrusiųjų ir antrą kartą susituokusiųjų galimybę priimti Eucharistiją.

Kaip interviu italų dienraščiui „il Messaggero“ komentavo pats kardinolas Kasper, Bažnyčios doktrina apie santuokos neišardomumą nesikeis, nes tai Viešpaties mokymas. Kardinolai balsų dauguma negali jo pakeisti. Popiežius jo paprašęs, pasakojo Kasper, pateikti išsamią ataskaitą, kuri taptų pagrindu diskusijai, neteikiant jokių galutinių išvadų.

Pasak ganytojo, jei doktrina negali būti pakeista, galima svarstyti apie tai, kad ji turi būti taikoma švelniau. Tai nereiškia leidimo visiems išsiskyrusiems ir susituokusiems priimti Eucharistiją. Kita vertus, reikia konkrečiai atsiliepti į gyvenimą tų tikinčiųjų, kurie prisipažįsta padarę klaidą savo pasirinkime, kurie už tai atgailauja, kurie atsiverčia ir kurie nori gyventi pilną krikščionišką gyvenimą.

Kardinolo Kasper pranešimą plačiais bruožais nusakė Vatikano spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ. Jis citavo pranešėjo žodžius, kuriuose rašoma, jog svarbu atrasti šeimą kaip namų Bažnyčią. Šeimų gyvenime Bažnyčia susiduria su gyvenimo tikrove. Šeimos yra visuomenės ateitis. Paties kardinolo Kasper pranešimo antraštė buvo „Šeimos Evangelijos atradimas“.

Teologas kalbėjo apie šeimą Dievo kūrimo tvarkoje, kaip tai aprašyta Biblijoje, Pradžios knygoje. Antroje pranešimo dalyje jis kalbėjo apie nuodėmę šeimose, apie problemas, įtampas, sunkumus, kurie skaldo šeimą, neužmirštant ir mirties. Trečioje pranešimo dalyje vokiečių ganytojas kalbėjo apie šeimas krikščioniškoje išgelbėjimo tvarkoje, primenant laipsniškumo dėsnį. Tai nėra principų ar doktrinos laipsniškumas, tačiau brendimo ir augimo Evangelijos šviesoje laipsniškumas.

Kardinolas Kasper taip pat pateikė įžvalgas apie tai, kaip išlaikyti kartu, viena vertus, ištikimybę Jėzaus žodžiams, antra vertus, Dievo gailestingumą žmonių gyvenime ir Bažnyčios sielovadiniame darbe. Ar atgailos kelias yra tas, kuris galėtų išspręsti kai kurias sunkias tikinčiųjų, išsiskyrusių ir susituokusių problemas?

Kardinolų konsistorija apie šeimą, priminė t. Lombardi, kaip ir kardinolo Kasper pranešimas, vyksta būsimo Vyskupų sinodo apie šeimą perspektyvoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.