2014-02-21 17:59:37

Šventojo Sosto spaudos salės direktorius paskelbė konsistorijos pareiškimą


Pasibaigus konsistorijos penktadienio ryto sesijai Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi, įgaliotas pačios konsistorijos, paskelbė pareiškimą, kuriame perdavė Popiežiaus Pranciškaus ir visų kardinolų ypatingą maldavimą Viešpačiui dėl daugybės krikščionių, kurie skirtingose pasaulio vietovėse vis dažniau tampa netolerancijos ir persekiojimų aukomis. Jiems popiežius ir kardinolai užtikrino savo nuolatinę maldą, kviesdami likti tvirtais tikėjime ir nuoširdžiai atleisti persekiotojams taip, kaip darė Kristus, pažymėjo pareiškime Šventojo Sosto spaudos salės direktorius.

Popiežius ir kardinolai prisiminė taip pat visas kitas tautas, kurios šiuo metu kenčia nuo vidaus konfliktų ir padidėjusios įtampos, dėl kurių žeidžiama normali pilietinė santarvė pavyzdžiui Pietų Sudane arba Nigerijoje, kur tęsiamos žudynės reikalauja skaitlingų nekaltų aukų visuotinio abejingumo atmosferoje. Ypač jaudina dramatiškų įvykių poslinkiai Ukrainoje, tęsia pareiškime t. Lombardi pažymėdamas, kad Popiežius ir kardinolai viliasi, kad tuoj pat bus sustabdyti prievartos veiksmai bei atkurta taika ir santarvė.

Tokiu pat būdu didelį rūpestį kelia tebesitęsiantis konfliktas Sirijoje, kur atrodo dar tolimas bet koks pastovios taikos pasiekimas, panašiai ir Centrinėje Afrikos Respublikoje, kur atrodo, kad konfliktas pastoviai plečiasi.

Vis skubiau reikia tarptautinės bendruomenės iniciatyvų, kurios skatintų vidinę taiką ir susitaikymą, užtikrintų saugumo ir teisinės valstybės atkūrimą bei leistų gauti būtiną humanitarinę paramą.

Deja, tačiau daugelis šiuo metu vykstančių konfliktų yra pristatomi kaip religinio pobūdžio, neretai fiktyviai supriešinant krikščionis ir musulmonus, tuo metu tų konfliktų pamatinės priežastys yra etninio, politinio arba ekonominio pobūdžio.

Katalikų Bažnyčia, smerkdama bet kokį smurtą vykdomą dėl religinės priklausomybės, ir toliau tęs savo įsipareigojimą remti taiką ir susitaikymą per tarpreliginį dialogą ir skaitlingus artimo meilės darbus, kurie kasdien užtikrina paramą ir paguodžia kenčiančiuosius visame pasaulyje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.