2014-02-21 10:47:58

Neeilinė konsistorija šeimos klausimams. Popiežius Pranciškus: Palydėkime šeimas sunkumuose (+video)


Įvesdamas neeilinės konsistorijos temą popiežius Pranciškus nuoširdžiai visus pasveikino ir padėkojo Viešpačiui už jiems suteiktas susitikimo ir bendro darbo dienas, atskirai pasveikino būsimus kardinolus, kurie bus paskirti šį šeštadienį ir padėkojo dekanui kard. Sodano už sveikinimo žodį.

Šiomis dienomis, sakė popiežius Pranciškus, ypatingą dėmesį skirsime šeimai, kuri yra pagrindinė žmonių visuomenės ląstelė. Nuo pat pradžios Kūrėjas laimino vyrą ir moterį, kad jie būtų vaisingi ir daugintųsi žemėje. Tokiu būdu šeima pasaulyje yra Vienatinio ir Trejybinio Dievo atspindys. Pasvarstymuose visą laiką prieš akis turėsime šeimos ir santuokos grožį, šios žmogiškos tikrovės didingumą, kuris kartu yra toks paprastas ir turtingas, lydimas džiaugsmo ir vilties, sunkumų ir kančios, kaip visas gyvenimas. Stengsime pagilinti šeimos teologiją ir pastoraciją, kurią turime vykdyti dabartinėmis sąlygomis. Tai darykime išsamiai, tačiau nepakliūdami į specifiškumų spąstus ne šitaip neišvengiamai pažeminsim savo darbų lygį. Šeima šiandien yra niekinama, su ja nesiskaitoma, tačiau iš mūsų laukiama, kad pripažintume kaip gražu, teisinga ir gera sukurti šeimą, būti šeima šiandien; kaip tai būtina pasaulio gyvenimui, žmonijos ateičiai. Iš mūsų laukiama, kad iškeltume šviesųjį Dievo planą šeimai ir padėtume sutuoktiniams pagal jį gyventi džiaugsmingai savo gyvenimuose, palydint juos daugelyje sunkumų, pasakė popiežius Pranciškus kardinolams, susirinkusiems į neeilinę konsistoriją. Padėkojęs kardinolui Walter Kasper už jo įvadinį pranešimą, Šventasis Tėvas visiems palinkėjo geros dienos. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.