2014-02-19 13:37:12

Padėtis Ukrainoje: popiežiaus pasisakymas, tarptautinės bendruomenės reakcija ir Lietuvos vyskupų pareiškimas


Su neramia siela seku kas šiomis dienomis vyksta Kijeve. Užtikrinu savo artumą ukrainiečių tautai ir meldžiu už prievartos aukas, už jų šeimas, už sužeistuosius. Kviečiu visas puses nutraukti kiekvieną prievartos veiksmą ir ieškoti taikos bei santarvės, - trečiadienio bendrojoje audiencijoje paskelbė popiežius Pranciškus.

*
Viešas popiežiaus kreipimasis dėl Ukrainos, jau ne pirmas, pasirodė po įvykių Kijeve naktį iš antradienio į trečiadienį. Kaip pranešė žinių agentūros, antradienį Ukrainos parlamento pirmininkas atsisakė įtraukti į darbotvarkę projektą dėl 2004 metų konstitucijos, kuri numato didesnes galias parlamentui.

Tai sužinoję protestuotojai pradėjo supti parlamento rūmus. Specialiosios pajėgos surengė didelį atsakomąjį puolimą. Trečiadienio popietės duomenimis, žuvo mažiausiai 26 žmonės: tiek manifestantų, tiek policijos tarpe, tyčia, sustabdžius automobilį ir ištempus iš jo, nužudytas žurnalistas, pranešinėjęs apie įvykius iš Maidano aikštės, protestų širdies. Filmuoti vaizdai rodo, jog abi pusės dalyvauja tikruose gatvės mūšiuose, jėga naudojama be saiko, šimtai žmonių lengviau ar sunkiau sužeisti: nuolatos šaudoma, mėtomi akmenys, fejerverkai, Molotovo kokteiliai, mušamasi savadarbiais metaliniais ginklais.

Kijevas yra užblokuotas, neveikia metro, blokuojami įvažiavimai į miestą, uždaryta daug mokyklų, tačiau lėktuvai kol kas skraido reguliariai.

Ukraina atsidūrė ir tarptautinės bendruomenės dėmesio centre. Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos, Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Švedijos, Lietuvos ir kitų valstybių lyderiai jau pasmerkė kraujo praliejimą, pabrėžiant ir prezidento Viktoro Janukovičiaus atsakomybę. Tuo tarpu pastarasis ir jo šalininkai tvirtina, kad tai manifestantai provokuoja visus konfliktus, neidami į derybas ir kėsindamiesi į teisėtą valdžią.

Panaši retorika ir Rusijoje, kurioje tiek Užsienio reikalų ministras, tiek prezidento Putino atstovas spaudai pareiškė, kad atsakomybė tenka opozicijai, kuri praktiškai stengiasi nuversti valdžią ir kuri yra kurstoma Vakarų valstybių.

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė vasario 20-ąją sušaukė visų valstybių narių užsienio reikalų ministrus kalbėti apie sankcijas Ukrainos valdžiai. Apie sankcijas jau aiškiai prabilo Lenkijos ir Prancūzijos lyderiai, tuo tarpu Vokietija smerkė kraujo praliejimą, tačiau apie sankcijas kalbėt neskuba, nes nėra įsitikinusi, kad tai geriausia spaudimo priemonė šiuo metu.

*

Įvairių Bažnyčių, kurių dvasininkai nuolatos budi Maidano aikštėje, nuolatos veikiančioje ekumeninėje koplyčioje, vadovai jau ne kartą pasmerkė prievartą ir kvietė dialogui, tačiau jų balsai skęsta abipusio įtūžio chaose.

Vasario 18 dieną graikų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas deklaravo, jog su dideliu apgailestavimu turi pasakyti, kad Bažnyčių kvietimai išvengti kraujo liejimo ir taikiai spręsti konfliktą buvo neišgirsti. „Dievo vardu, rašo ganytojas, smerkiu prievartą ir nepagarbą žmogaus teisėms ir žmonių valiai. Norėčiau pabrėžti, kad tas, kuris turi galią, turi ir pilną atsakomybę už tai, kas dedasi šalyje. Prašau kiekvieno nutraukti kraujo liejimą! Kviečiu visus Bažnyčios vaikus pasninkui, maldai ir solidarumui su aukomis. Tuo metu, kai Ukrainai gresia brolžudystė, teskamba bažnyčių varpai“.

*

Kreipimąsi paskelbė Lietuvos vyskupai. Jame rašoma:

Ukrainoje prasidėjo nauja smurto prieš protestuojančius šios šalies piliečius banga. Pranešama apie žuvusius ir sužeistuosius, uždaromi televizijos kanalai, skamba ultimatyvūs reikalavimai. Ukrainos piliečių troškimą gyventi laisvoje valstybėje bandoma numalšinti karine jėga, o į žmonių valią ir siekius neįsiklausoma. Tačiau iš smurto negimsta tiesa. Smurtas neišsprendžia problemų, o tik kėsinasi panardinti visa į baimę ir neapykantą. Meldžiame Viešpatį, kad Ukrainos vadovas priimtų sprendimus, kurie leistų pasukti santaikos link. Gyva skaudaus mūsų šalies kelio į laisvę patirtis leidžia mums dar geriau suprasti Ukrainos žmonių išgyvenamas dramatiškas valandas.
Raginame Ukrainos jėgos struktūrų vadovus padaryti viską, kad tučtuojau nutrūktų kraujo liejimasis. Tik dialogas gali atvesti į taiką. Kreipdamiesi į Lietuvos tikinčiuosius, raginame juos vienytis su Ukrainos krikščionimis ir melsti Ukrainai taikos bei susitaikymo, prisiminti žuvusius ir kenčiančius šv. Mišiose. Te krikščioniškasis solidarumas ir malda lengvina skausmą ir veda taikos link. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.