2014-02-17 16:49:28

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Romoje


Romos lietuvių bendruomenė sekmadienį iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo Vasario 16 metines. Šventės dalyviai pagerbė Lietuvos valstybės tarybos narį ir nepriklausomybės akto signatarą prel. Kazį Steponą Šaulį prie jo kapo Romoje, dalyvavo šventinėje sekmadienio liturgijoje ir iškilmingame minėjime svečių namuose „Villa Lituania“. Šventosioms Mišioms vadovavo mons. Petras Šiūrys ir grupė Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos bendruomenės kunigų su rektoriumi kun. Audriumi Arštikaičiu, homiliją pasakė Vilkaviškio vyskupijos kunigas Linas Baltrušaitis. Šventės programai vadovavo Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Vytautė Ramonaitė-Rinaldi, susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijoje p. Petras Zapolskas. Proginę kalbą skaitė p. Saulius Augustinas Kubilius, apžvelgęs istorinius Lietuvos valstybės kūrimo ir žlugimo etapus bei kai kurių svarbesnių įvykių sukaktis: „Gintarinės deklaracijos“ (1914) šimtąsias metines, Molotovo Ribbentroppo pakto septyniasdešimtpenktąsias metines, taip pat dvidešimt penktąsias metines nuo Vilniaus katalikų bendruomenės ir tremtinio vyskupo Juliono Steponavičiaus sugrįžimo, kaip ir Šv. Kazimiero relikvijų urnos pargabenimo į Vilniaus katedrą bei pirmojo masinio Vasario 16 sukakties šventimo sovietinėje Lietuvoje, apžvelgė Lietuvos okupacijas, masinius trėmimus iš Lietuvos ir ginkluotas laisvės kovas, Lietuvos Laikinosios Vyriausybės 1941 metų aktą ir jo paskelbimo dieną Lietuvoje prasidėjusio žydų holokausto tragediją, prisiminė du pasiaukojimo Lietuvos nepriklausomos valstybės idėjai šviesulius ir amžininkus, Respublikos prezidentą Joną Žemaitį-Vanagą (1909-1954) ir Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę (1909-1955), priminė Lietuvos valstybės pirmininkavimo vaidmenį Europos Sąjungoje 2013 metais ir Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Taryboje 2014 vasario mėnesį. Šventiniame pokylyje buvo parodytas dokumentinis filmas „Kaip mes žaidėm revoliuciją“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.