2014-02-14 14:59:47

A világi hívek támogatása és átláthatóság a gazdasági ügyekben – Ferenc pápa beszéde a cseh főpásztorokhoz


A pápa Szent Cirill és Metód, a szláv népek apostolainak ünnepén február 14-én, pénteken délelőtt fogadta az ad limina látogatásukat végző cseh főpásztorokat. A közös kihallgatáson a pápa átnyújtotta számukra beszédét, amelyben hangsúlyozza a világi hívek képzésének jelentőségét. Ahhoz, hogy szembe tudjanak nézni a mai kihívásokkal, szükség van a papok, a szerzetesek és a világi hívek együttműködésére.

A perifériák, vagyis a lét határterületei mindazok a helyek, ahol Krisztust nem ismerik, ellenzik vagy közömbösek vele szemben. Mindenki arra kapott meghívást, hogy saját környezetében hirdesse az evangéliumi jó hírt, azokon a helyeken is, amelyek az egyházzal szemben a legellenségesebbek.

A pápa utalt rá, hogy a helyi egyházat hosszú időn át az emberi méltósággal és szabadsággal ellentétes ideológiákon alapuló rezsimek nyomták el. Ma a szekularizáció és a relativizmus jelentenek új kihívást. Szükség van az evangéliumi értékek fáradhatatlan hirdetésére, építő párbeszédet folytatva mindenkivel, azokkal is, akik távol állnak bármiféle vallási érzülettől.

A keresztény közösségek legyenek mindig a befogadás helyei, törekedjenek a kiengesztelődésre és a békére, jelentsenek ösztönzést az egész társadalom számára a közjó keresésében, a szegények megsegítésében. Legyenek a találkozás kultúrájának előmozdítói.

A pápa felhívta a cseh püspökök figyelmét a társadalomnak azokra a rétegeire, amelyek különösen nehéz helyzetben élnek. Fordítsanak nagy gondot a családokra, az idősekre és betegekre, a fiatalokra, a spirituálisan és erkölcsi szempontból törékeny személyekre. A püspök arra kapott meghívást, hogy mindenkinek felkínálja Krisztus válaszát, fenntartás nélkül szolgálja az evangéliumot, megszentelje, tanítsa és vezesse Isten népét.

A főpásztorok legyenek állhatatosak az imában, atyai szeretettel viseljék gondját papjaiknak, legfőbb munkatársaiknak. Mozdítsák elő a hivatás pasztorációt a fiatalok körében. Ne feledjék, hogy a családok a társadalmi élet fő elemei, így csak a családok érdekében munkálkodva lehet megújítani az egyházi közösség és a polgári társadalom szövetét. Fontos továbbá a katolikusok jelenléte a közéletben, a tömegkommunikációs eszközökben. Tőlük is függ, hogy az éppen időszerű problémákat illetően megszólalhasson az igazság egy hangja és érzékelhetővé váljon, hogy az egyház az ember szövetségese, méltóságának szolgálatában áll.

A gazdasági kérdésekről szólva a pápa megállapította: miután az anyagi eszközök kizárólag az egyház spirituális küldetését szolgálják, olyan rendszert kell kidolgozni, amely biztosítja minden egyházi valóság és a lelkipásztori tevékenység szükségleteit, szabadságát. Ébren kell őrködni afelett, hogy az egyházi javakat körültekintéssel és átláthatóan kezeljék, óvják és védelmezzék azokat a megbízható és szakértő világi hívek segítségével – buzdította a cseh főpásztorokat Ferenc pápa.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.