2014-02-13 13:54:44

Zsidók és keresztények működjenek együtt egy igazságosabb és testvéribb világért – Ferenc pápa beszéde az Amerikai Zsidó Bizottság küldöttségéhez


RealAudioMP3 Február 13-án, csütörtökön délben az Apostoli Palota Konzisztóriumi termében Ferenc pápa fogadta a bizottság 55 fős delegációját. Emlékeztetett rá, hogy a szervezet, amelynek tagjai több alkalommal találkoztak elődeivel, jó kapcsolatokat tart fenn a Szentszékkel és a katolikus világ sok képviselőjével. A pápa háláját fejezte ki a bizottságnak, amiért jelentősen hozzájárul a zsidók és katolikusok közötti párbeszédhez és testvériséghez.

A II. Vatikáni Zsinat „Nostra aetate” k. nyilatkozata ma is biztos vonatkozási pontot jelent az egyház számára az „idősebb testvéreinkkel” való kapcsolatokban – fejtette ki a Szentatya, utalva rá, hogy jövőre emlékezünk a dokumentum közzétételének 50. évfordulójára. A nyilatkozat nyomán „megújult erővel érlelődtek tovább megfontolásaink a bennünket egyesítő spirituális örökségről, amely párbeszédünk alapja” – mondta Ferenc pápa. Ez az alap teológiai és nem pusztán a közös tisztelet és megbecsülés iránti vágyunk kifejezése. Ezért fontos, hogy párbeszédünket mindig mélyen áthassa az Istennel való kapcsolatunk tudata.

A párbeszéd mellet lényeges, hogy a zsidók és a keresztények közösen cselekedjenek egy igazságosabb és testvéribb világ érdekében, különös tekintettel a szegényekre és szenvedőkre, az özvegyek, árvák és idegenek védelmére, mint ahogy erre a Kivonulás könyve is buzdít. Istentől ránk bízott feladatról van szó, ami kifejezetten vallási kötelesség.

A pápa arra is rámutatott: fontos, hogy átadjuk az új nemzedékeknek egymás kölcsönös megismerésének, nagyrabecsülésének örökségét, azt a barátságot, amely az utóbbi években tovább növekedett, az Amerikai Zsidó Bizottság és a hozzá hasonló társulások elkötelezettségének is köszönhetően. Ferenc pápa annak a reményének adott hangot, hogy a zsidósággal való kapcsolatok tanulmányozását tovább mélyítik mind a szemináriumokban, mind a katolikus világiak képzésében. Ehhez hasonlóan a zsidó közösségekben és a fiatal rabbik körében is remélhetőleg tovább növekedik az érdeklődés a kereszténység iránt.

„Kedves barátaim, néhány hónap múlva abban az örömben lesz részem, hogy meglátogathatom Jeruzsálemet, ahol – a Zsoltár szavai szerint – mindnyájan születtünk (vö. Zsolt 87:5) és ahol egy napon minden nép találkozik majd (vö. Iz 25:6-10). Kísérjetek el imáitokkal, hogy ez a zarándoklatom megteremje a szeretetközösség, a remény és a béke gyümölcseit. Shalom!” – búcsúzott az Amerikai Zsidó Bizottság 55 tagú küldöttségétől Ferenc pápa.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.