2014-02-13 16:45:28

A család és az evangelizáció a kis bolgár katolikus egyház legnagyobb kihívása


A napokban végzik ad limina látogatásukat a bolgár püspöki konferencia tagjai a Vatikánban (február 13-15.). A balkáni ország katolikus közössége kisszámú, de nagyon aktív és dinamikus. A három egyházmegyéből kettő latin rítusú és közvetlenül a Szentszékhez tartozik, valamit egy szláv-bizánci exarchátus. A 7,2 millió lakos 76%-a ortodox, 10%-a muzulmán, a katolikusok 15-ot képviselnek. A mai társadalomban a helyi egyház kihívásairól nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak Christo Projkov szófiai apostoli exarcha, a bolgár püspöki konferencia elnöke.

A bolgár társadalmat ugyanúgy a konzumizmus, a relativizmus, a hedonizmus és az emberi élet alapvető értékének hiánya jellemzi. Ezekhez kapcsolódnak a szovjet rezsimtől örökölt tipikusan bolgár problémák, mint a vallás iránti elterjedt tudatlanság még a keresztények között is. A helyzet nem egyszerű, de kedvező arra, hogy kivessük az Evangélium hirdetésének hálóját és elvessük Isten Szavának magvait – állapította meg Projkov püspök.

A katolikusok és a két rítushoz tartozó három egyházmegye között erős az együttműködés. Találkozókat és lelkigyakorlatokat szerveznek a fiatalok számára. Ez gazdag tapasztalatcserére ad lehetőséget a kis plébániákhoz tartozóknak országszerte.

A Fokoláre Mozgalom vezetésével találkozókat tartanak családok és felnőtt csoportok számára. Az üldöztetés idején végzett csendes pasztorációt felváltotta egy aktív lelkipásztori tevékenység, amely értékesen fel tudja használni a visszanyert vallásszabadságot. Létezik a szerzetesrendek elöljáróinak nemzeti tanácsa, amely elősegíti az egymás közötti együttműködést. A II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulója alkalmából kiadták a zsinati dokumentumokat bolgár nyelven, a katolikus egyház Kompendiumát, XVI. Benedek Názáreti Jézus köteteit.

A család helyzetével kapcsolatban Projkov püspök elmondta, hogy minden oldalról támadás éri. Igyekeznek eltörölni identitását, méltóságát, puszta együttélésre lealacsonyítva. A közvélemény a családot egy férfi és egy nő egységének tekinti, a törvény nem ismeri el az egyneműek házasságát.

A szekularizáció komolyan megkérdőjelezi a házasság felbonthatatlanságának alapelvét és a házasságkötés szükségességét. Az abortuszhoz könnyű a hozzáférés, reklámozzák a fogamzásgátlást. Csak nagyon kevés házaspár éli szexuális életét az egyház tanítása szerint, aminek oka az állami ateizmus 50 évében is keresendő, amikor korlátozott volt a vallásos nevelés. Nagy szükség van a családok keresztény nevelésére.

Gazdasági szempontból a bolgár egyház nem kap állami támogatást az állam részéről. A hívek adományaiból, a Keleti Egyházak Kongregáció éves támogatásából és a szegény egyházakat segítő külföldi szervezetek segítségnyújtásából tartja fenn magát.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.