2014-02-12 16:27:50

Papież na audiencji ogólnej: Eucharystia musi przemieniać nasze życie


Niedzielna Msza to nie okazja do plotek. Kto nie czuje się grzesznikiem, lepiej niech na nią nie chodzi. Eucharystia musi mieć wpływ na nasze codzienne życie. Właśnie po tym poznajemy, czy dobrze uczestniczymy w liturgii – mówił Franciszek na audiencji ogólnej w kolejnej katechezie o sakramentach. Zauważył on, że niedzielna Msza nie może być jedynie świątecznym wydarzeniem, tradycją czy okazją do spotkania towarzyskiego. Musi prowadzić do spotkania z Chrystusem i nas przemieniać. Pierwszym świadectwem tego, jak przeżywamy Eucharystię, jest nasze podejście do bliźnich, a zwłaszcza do potrzebujących – powiedział Ojciec Święty.

„Wszyscy chodzimy na Mszę, bo kochamy Jezusa i chcemy mieć udział w Jego męce i zmartwychwstaniu. Ale czy kochamy tak, jak chce tego Jezus, naszych braci i siostry, którzy są w potrzebie? Na przykład w Rzymie wdzieliśmy w tych dniach tak wiele tragedii. Opady deszczu, które wyrządziły tak wiele szkód całym dzielnicom. Albo tragedie społeczne, związane z bezrobociem i kryzysem socjalnym na całym świecie... I pytam się, wszyscy postawmy sobie to pytanie: Ja, który chodzę na Mszę, jak to przeżywam? Czy chcę pomóc, okazać bliskość, pomodlić się za tych, którzy doświadczają tych problemów? A może jestem trochę obojętny? Albo wolę poplotkować: «Widziałeś, jak była ubrana, jak był ubrany?». Niekiedy robimy to właśnie po Mszy, nieprawdaż? A nie powinniśmy! Powinniśmy się zająć braćmi i siostrami, którzy są w potrzebie, chorzy, mają problemy” – powiedział Franciszek.

Innym świadectwem dobrego przeżywania Eucharystii jest świadomość, że odpuszczono nam grzechy, oraz gotowość do przebaczenia innym – powiedział Papież.

„W rzeczywistości ten, kto uczestniczy w Eucharystii, nie czyni tego, bo czuje się lepszy lub chce uchodzić za lepszego od innych. Przeciwnie, wie, że musi zostać przygarnięty i odrodzony przez miłosierdzie Boga, które ucieleśniło się w Jezusie Chrystusie. Jeśli ktoś nie odczuwa potrzeby Bożego miłosierdzia, nie czuje się grzesznikiem, niech lepiej nie chodzi na Mszę! My bowiem chodzimy na Mszę, ponieważ jesteśmy grzesznikami i chcemy, by Jezus nam przebaczył, chcemy mieć udział w Jego odkupieniu, przebaczeniu. Owego «Spowiadam się» na początku liturgii nie wypowiadamy tylko pro forma. Jest to prawdziwy akt skruchy! Jestem grzesznikiem i wyznaję to! Tak zaczyna się Msza” – powiedział Franciszek.

O właściwym sprawowaniu Eucharystii Papież mówił też w słowie do Polaków.

„Drodzy polscy pielgrzymi! Serce napełnia się ufnością i nadzieją, gdy pomyślimy o zapewnieniu Jezusa: «Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6,54). Przeżywajmy Eucharystię w duchu wiary i modlitwy, z pewnością, że Pan dokona tego, co obiecał. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.