2014-02-12 16:40:10

Grundtips för kunskap om vad påven Franciskus tycker: följ det han säger i de kanaler där han själv kommunicerar


(12.02.2014) Internet fullkomligt svämmar över av påståenden om vad påven Franciskus menar och vill, utsagor som också letar sig in i de mer traditionella medierna – och som har det gemensamt att de inte är sanna och aldrig har yttrats. De tycks antingen bygga på rena falsarier, misstolkningar i okunnighet, slarviga översättningar eller förhoppningar om att påven skulle omfatta agendor och syften för olika organiserade intressegrupper utanför den Katolska kyrkan eller hennes tro och lära.


Det är förvisso inte första gången eller för första påven som det inträffar att uppfattningar sprids som inte har någon grund i det han faktiskt har sagt eller tycker. Benedictus XVI råkade också ut för samma sak. Men nu verkar fenomenet denna gång ha tagit tillräckliga proportioner för att det Påvliga rådet för kultur nyligen på sin officiella Facebook-sida gick ut med en varning att inte lita på påståenden med referens till okända eller inga källor, utan istället alltid söka bekräftelse i de officiella mediekanalerna. Sådant som gäller påvens yttranden och som inte återfinns hos påvens Twitter-flöde, Vatican Information Service, den Heliga Stolens pressavdelning, Vatikanens webbsida, Vatikanradion eller i L’Osservatore Romano kan man utgå ifrån är falskt, menar Rådet.


Flera centrala kyrkliga företrädare också gett intervjuer i olika media runt om i världen, där de har gjort sakliga påpekanden på vad som framförallt kan förväntas inför och efter Biskopssynoden om familjen i höst, t ex utifrån de frågor som synodens sekretariat har ställt till lokalkyrkorna om de troendes faktiska familjesituation respektive kunskap om grunderna för Kyrkans lära. De amerikanska kardinalerna Edwin O’Brien respektive Sean Patrick O’Malley – den senare medlem av påvens särskilda kardinalsråd för reformeringen av Vatikanens administration – har påpekat att förändringar i form av främst förtydliganden kan förväntas på rena praxis-områden som t ex annulleringsprocessen för äktenskap, vilket förstås kan ha stor pastoral betydelse och klargöra vissa oklara diskussionsfrågor, men inget gällande uppfattningen om sakramenten eller deras samband. Ärkebiskopen och blivande kardinalen Ludwig Müller, chef för Vatikanens Troskongregation, har i en intervju preciserat inom vilka gränser icke-prästvigda personer rent kyrkojuridiskt kan komma i fråga för kommande chefsuppgifter inom Vatikanens administration.


Den som verkligen vill veta vad påven Franciskus tycker och tänker, vad han faktiskt gör och vad han har sagt om sina kommande göranden och låtanden, rekommenderas således att följa Vatikanradions hemsida och sändningar. Inte minst en genomgång av påvens dagliga predikningar i morgonmässorna i Santa Martas gästhus i Vatikanen, där han själv bor, liksom hans skriftliga budskap på särskilda dagar och undervisning vid onsdagsaudienserna, ger en god bild av vad den Helige Fadern vill betona för alla troende och för människor som med god vilja söker Gud i hela världen.
All the contents on this site are copyrighted ©.