2014-02-10 16:33:58

Vasario 11 d. minima Lurdo Dievo Motinos šventė ir Pasaulinė Ligonių diena


Vasario 11 d. Visuotinė Bažnyčia švenčia Lurdo Dievo Motinos šventę. Kartu minima XXII Pasaulinė Ligonių diena. Ši diena į bažnytinių minėjimų kalendorių 1993 metais buvo įrašyta popiežiaus Jono Pauliaus II. Ragindamas kasmet minėti ligonių dieną, pal. Jonas Paulius II ją susiejo su vasario 11-ąją minima Lurdo Dievo Motinos švente.

Nuo pat ligonių dienos įkūrimo skelbiama popiežiaus žinia, kurioje kas kartą akcentuojama vis kita tema. Šiemet popiežius Pranciškus kviečia apmastyti temą „Tikėjimas ir artimo meilė: „Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius” (1 Jn 3, 16). Jėzus rodo mums pavyzdį: jis rūpinasi visais ligoniais, dalijasi jų kančia ir pripildo širdį vilties.

Šią žinią Ligonių dienos išvakarėse komentuoja kun. Augusto Chendi, Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracinės tarybos pasekretoris. Ligonių kančia, nušviesta ir palaikoma tikėjimo, persikeičia į jėgą mylėti iki galo, kad priešiškumas, nesupratimas ar abejingumas nebebūtų paskutinis žodis. „Autentiško tikėjimo išbandymas - tai savęs dovanojimas ir meilės dovanojimas artimui, ypač tam, kuris to nenusipelno, kuris kenčia, kuris yra atstumtas, - rašo popiežius žinioje. Ne mažiau svarbus tikėjimo liudijimo nuoseklumas, kurio laukiama iš tų, kurie pasilenkia vedini gailestingosios meilės link sergančio artimo, apleisto, atstumto“. Tai šeimos nariai, medicinos darbuotojai, pastoracijos tarnautojai, savanoriai, kunigai, patarnautojai, paprasti pasauliečiai, kurie Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų sustiprinti yra kviečiami tapatintis su Kristumi, visų kenčiančiųjų Geruoju Samariečiu, kurie kasdieniu ir tyliu darbu „guldo gyvybę už brolius“. Dažnai tai galbūt nepastebimas gestas, tačiau jis atskleidžia Jėzaus patikėtą misiją Bažnyčiai: „Išsiuntė Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti” (Lk 9, 2). Tad sveikatos apsaugos pasaulis matomas kaip evangelizacijos instrumentas. Tą patvirtina popiežius savo žinioje: „Švelniai prisiartindami prie tų, kuriems reikia pagalbos, kuriais reikia rūpintis, nešame viltį ir Dievo šypseną į pasaulio prieštaravimus“.

Tai nelengvas uždavinys, tačiau tuo pat metu didingas. Ši popiežiaus žinia suteikia naują impulsą sveikatos apsaugos darbuotojams, visiems, kurie rūpinasi ligoniais. Pasitikėdami galime kreiptis į tą, kuri tapo mūsų visu motina. Visi, kas stovi po kryžiumi su Marija, išmoksta mylėti kaip Jėzus. Marija žino, kaip eiti šiuo keliu, todėl ji yra visų ligonių ir kenčiančiųjų Motina.

Lurdo Dievo Motinos šventė, o taip pat ir ligonių diena, susijusi su Dievo Motinos apsireiškimais Lurde devyniolikto amžiaus viduryje ir stebuklingų pagijimų išgarsinta Lurdo šventove. Pirmą kartą Mergelė Marija Lurde apsireiškė 1858 metų vasario 11 dieną. Iš pradžių labai skeptiškai reaguota į jaunos kaimo merginos Bernadetos Soubirous tvirtinimą, esą ji mačiusi Dievo Motiną ir su ja kalbėjusi. Tačiau greitai prasidėjo vadinamasis Lurdo fenomenas. Pagijo vienas ligonis, paskui kitas. Garsas apie stebuklus pasklido po visą Prancūziją ir dar toliau. Žmonės pradėjo miniomis keliauti į Lurdą, nepadėjo nei valdžios draudimai, nei iš pradžių labai atsargi Bažnyčios laikysena. Vėliau Bažnyčia pripažino Bernadetos regėjimus autentiškais, o nuo 1889 metų vasario 11-ąją kasmet visoje Bažnyčioje švenčiama Lurdo Dievo Motinos šventė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.