2014-02-10 12:50:02

P. Eduardo Robles Gil a Krisztus Legionáriusainak új főigazgatója


A Szentszék megerősítette a hat évre szóló megbízatást, amelyről tájékoztatták Ferenc pápát. A 62 éves mexikói atya hazájában volt területi igazgató 2013 nyaráig. 2011-ben Velasio de Paolis bíboros, pápai delegátus beválasztotta a „Közeledés Bizottságába”, amely az alapító P. Maciel áldozatainak megsegítésére jött létre. Az új főigazgató megállapította: nem törölhetjük el a múltat, de tanulnunk kell a leckéből, el kell ítélnünk a múlt sajnálatos eseményeit és bíznunk kell Isten irgalmasságában.

A rendkívüli nagykáptalan hosszú közleményt bocsátott ki, amelyet január 20-án fogalmaztak meg.

Ez többek között megállapítja: „Ezzel a közleménnyel véglegesen meg kívánjuk határozni kongregációnk álláspontját P. Marciel Maciel viselkedésével és alapítói szerepével kapcsolatban”.

Maciel rendkívül súlyos és objektíve erkölcstelen viselkedése megérdemelte annak idején a Hittani Kongregáció által kiszabott büntetést. „Alapítónk 2008-ban halt meg és Isten irgalmasságáért könyörgünk érte. Ugyanakkor kifejezzük mély fájdalmunkat a kiskorú szeminaristákon elkövetett visszaélésekért, a férfiakkal és nőkkel szemben elkövetett erkölcstelen tettekért, tekintélye és anyagi javai önkényes használatáért, a mértéktelen kábítószer fogyasztásáért és azért, hogy más személyek publikációit saját írásaként tüntette fel. Érthetetlen számunkra az a következetlenség, amellyel évtizedeken át úgy mutatta be önmagát, mint pap és a hit tanúja, miközben ezeket az erkölcstelen tetteket hajtotta titokban végre. Mindezeket a magatartásokat erőteljesen elítéljük. Sajnáljuk, hogy sok áldozata és az általa megsértett személyek hiába vártak bocsánatkérésre és kiengesztelődésre P. Maciel részéről. Mi most kifejezzük mindannyiuk számára szolidaritásunkat.

A káptalani atyák végighallgatták annak a történetét, hogy a kongregáció legfőbb elöljárói csak fokozatosan szereztek tudomást az alapító életének rejtett aspektusairól. Velük együtt ma szomorúan ismerik el azt, hogy kezdetben képtelenek voltak elhinni azoknak a személyeknek a tanúságtételét, akik P. Maciel áldozatai voltak, elismerik a hosszú csöndet az intézet részéről és később a tétovázást és a hibás döntéseket arról, hogy hogyan tájékoztassák a kongregáció tagjait és más személyeket. „Bocsánatot kérünk ezekért a mulasztásokért, amelyek növelték sokak fájdalmát és zavartságát.

E tények és körülmények miatt a kongregáció feloszolhatott volna, ha nem kísérte volna Isten irgalmassága és az egyház anyai gondoskodása, amely XVI. Benedek határozott közbelépésein keresztül nyilvánult meg.

A pápa úgy látta, hogy a Légió általában véve egészséges közösség, de szüksége van módosításokra – emlékeztet rá a közlemény, majd kitér többek között az alapító fogalmának nem megfelelő értelmezésére. P. Maciel túlságos felmagasztalása, személyének minden kritika nélküli elfogadása gyakran kizárólagos súlyt kölcsönöztek útmutatásainak. A jelenlegi konstitúció felülvizsgálatának egyik fő feladata az volt, hogy különválasszák a kongregáció valóban karizmatikus örökségét esetleges kapcsolódó elemektől. A kongregáció jogait az egyház egyetemes normáihoz hűen módosították. A három éven át tartó revízió egyfajta közösségi lelkiismeretvizsgálatot jelentett, amelynek célja a megtisztulás volt. Egyes tendenciák elhomályosították a Légió karizmájának helyes megértését, mint például a helyi egyházba való nagyobb beilleszkedés hiánya, a saját erőre való támaszkodás túlzott hangsúlyozása, a hatékonyság, a külső presztízs keresése, a szabályok szószerinti, aprólékos megtartása. Mindez nem pusztán a jogi szövegek megváltoztatását, hanem a szívek és értelmek megtérését is igényli.

A közlemény szerint az egyik sürgető aspektus, hogy csökkenteni kell a bankadósságot, amely több tényező következménye: a kongregáció műveinek túl gyors terjeszkedése, a világméretű ingatlanválság, az adományok drasztikus csökkenése.

Egyszerűsíteni kell továbbá az adminisztrációs struktúrát is, hogy növeljék a területi elöljárók felelősségét.

A hiteles és mély megújulás, amelyet Ferenc pápa is megerősített, halad tovább, de még nem fejeződött be – olvassuk a Krisztus Legionáriusainak közleményében, amely kitér még a tekintély gyakorlásának kérdésére, valamint a kongregáció szerzeteseinek képzésére. Az elkövetkező hetekben a nagykáptalan befejezi a konstitúciók felülvizsgálását és azokat jóváhagyásra a Szentszék elé terjeszti.

„Tudjuk, hogy ez csak a kezdete egy útnak és még sok a tennivaló. Elkötelezzük magunkat, hogy alázatosan haladunk előre a megújulás és a megtérés folyamatának útján”.

(vm)All the contents on this site are copyrighted ©.