2014-02-10 15:18:43

Hetvenöt évvel ezelőtt hunyt el a Vatikáni Rádiót megalapító XI. Piusz pápa


1939. február 10-én hunyt el XI. Piusz pápa, világi nevén Achille Ratti. 1922-ben választották pápává, majd tizenhét éven keresztül vezette az egyetemes egyházat egy bonyolult történelmi korszakban.
Pápaságának jelentős elemei közé tartozik a Lateráni egyezmény aláírása az olasz állammal 1929-ben, a Vatikáni Rádió megalapítása 1931-ben, valamint a totalitárius rezsimek egyértelmű elítélése.

A XI. Piusz által erősen óhajtott, majd 1929-ben megvalósult konkordátum ma is időszerű, Craxi, valamint Nicora bíboros 1984-es módosításai után is. XI. Piusz némelyik életrajzában említésre kerül, hogy még szemináriumi évei alatt mondta barátainak: "Ha én egy napon pápa lennék, békét szeretnék kötni az olasz állammal egy konkordátummal."

Pápaságának másik alapvető jellemzője az ő figyelme a kommunikációra. Éppen ő volt az, aki szerette volna a Vatikáni Rádió megalakulását 1931 februárjában. Mindig figyelemmel volt a tömegtájékoztatási eszközök iránt, kérve, hogy irodáit telefonokkal és írógépekkel lássák el. Arra kérte Guglielmo Marconit, létesítsen egy rádióadó állomást, amelyen keresztül az egész világhoz beszélhetnek. Egy katolikus folyóiratot hozatott létre a filmszínházról, a katolikus vallás alaposabb megismertetésének céljából.

XI. Piusz pápa történelmileg és politikailag nehéz években élt, a nácizmus és kommunizmus uralma alatt. Ám mindig hallatni akarta az Egyház hangját az emberi személy védelmének érdekében. Enciklikájában elítélte az emberi méltóságot sértő ateista kommunizmust, ugyanúgy a fasizmust, mint totalitárius rezsimet, amely gátolja az egyén szabadságát és fejlődését, valamint a nácizmust a maga kegyetlenségeivel.

(mt)
All the contents on this site are copyrighted ©.