2014-02-10 13:25:17

„Égő, vagy eloltott lámpás?” – Ferenc pápa vasárnapi párbeszéde a hívekkel


Ferenc pápa vasárnap emlékeztetett rá, hogy február 11-e, a Lourdes-i Szűzanya emléknapja egyben a Betegek Világnapja. Jó alkalom arra, hogy a közösségek középpontjába állítsuk a betegeket. Imádkozzunk értük és velük, álljunk mellettük. A Betegek Világnapjára írt üzenet címét Szent János ihlette: Hit és szeretet: „Nekünk is oda kell adnunk életünket testvéreinkért” (1Jn 3,16). Kövessük Jézus magatartását, amellyel bármiféle betegségben szenvedő felé közeledett: az Úr mindenkit gondjaiba vesz, osztozik szenvedésükben, megnyitja szívüket a reménységnek.

A pápa elismeréssel szólt az egészségügyi dolgozókról, és köszönetét fejezte ki nagyon értékes munkájukért. Nap mint nap találkoznak nem pusztán testükben törékeny betegekkel, hanem olyan személyekkel is, akikre sajátos figyelmet kell fordítaniuk. A személy méltósága soha nem korlátozódik képességeire, és nem csökken, ha a személy gyönge, fogyatékkal él és szüksége van segítségre. A pápa azokra a családokra gondolt, amelyekben természetes, hogy gondját viselik a betegeknek; néha azonban nehéz helyzetek adódhatnak. "Sokan írnak nekem és szeretném imáimról biztosítani ezeket a családokat, és ezt mondom nekik: ne féljetek a törékenységtől! Ne féljetek a törékenységtől! Segítsétek egymást szeretettel, és érezni fogjátok Isten vigasztaló jelenlétét” – mondta Ferenc pápa.

A betegek iránti nagylelkű és keresztény magatartás a föld sója és a világ világossága. Szűz Mária segítsen bennünket, hogy ezt gyakorolhassuk és eszközölje ki számunkra a békét és a vigasztalást minden szenvedő számára – fohászkodott a Szentatya.

Köszöntötte a zarándokokat, közöttük angliai diákokat, továbbá különböző európai országokból érkezett keresztény teológusnők egy csoportját, akik Rómában tartják konferenciájukat, majd imáiról biztosította mindazokat, akik természeti csapásoktól szenvednek a világ számos részén, Rómában is. A természet az elé a kihívás elé állít bennünket, hogy legyünk egymással szolidárisak, óvjuk a teremtett világot és amennyire lehetséges, megelőzéssel kerüljük el a legsúlyosabb következményeket.

Mielőtt elbúcsúzott volna a hívektől, Ferenc pápa ismét feltette a kérdést: égő, vagy eloltott lámpás akartok-e lenni? Mit akartok? Égő vagy eloltott? A keresztények a világosság hordozói! Mindig haladjunk előre Jézus világosságával! – mondta Ferenc pápa, majd szép vasárnapot és jó ebédet kívánt mindenkinek.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.